Jakie wynagrodzenie przysługuje kierowcy z tytułu krajowej podróży służbowej

Data: 22-12-2015 r.

Zgodnie z definicją określoną w ustawie o czasie pracy kierowców, podróż służbowa oznacza każde zadanie służbowe polegające na wykonywaniu przewozu drogowego na polecenie pracodawcy, przy czym za miejsce rozpoczęcia podróży służbowej uznaje się miejscowość, w której znajduje się siedziba pracodawcy, na rzecz którego kierowca wykonuje swoje obowiązki lub inne miejsca prowadzenia działalności przez pracodawcę (np. oddziały). W związku z wyjazdem w podróż służbową, kierowcy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem zadania służbowego.

Zgodnie z przepisami, z tytułu krajowej podróży służbowej odbywanej w terminie i miejscu określonym przez pracodawcę kierowcy przysługują diety oraz zwrot kosztów, na które składają się m.in. koszty noclegów. Należy pamiętać, że dieta w czasie podróży krajowej przeznaczona jest na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia, a nie faktycznych, całkowitych kosztów wyżywienia. Stawka dobowa diety krajowej została ustalona na 30 zł.

W przypadku kierowców należność z tytułu diet jest obliczana za czas od rozpoczęcia podróży krajowej (najczęściej wyjazdu z bazy przedsiębiorstwa) do powrotu (przyjazdu do bazy). Do prawidłowego naliczenia diety jest wymagane określenie długości trwania podróży. Jeżeli podróż trwa poniżej doby i dodatkowo mniej niż osiem godzin, wówczas kierowcy nie przysługuje dieta. Podróż krajowa trwająca od ośmiu do 12 godzin przyniesie kierowcy zysk w wymiarze 50% stawki, czyli 15 zł, natomiast podróż nieprzekraczająca doby, ale przekraczająca 12 godzin, zapewni dodatek w kwocie 30 zł. Jeżeli kierowca wyjeżdża na okres dłuższy niż jedna doba, wówczas za każdą dobę przysługuje pełna dieta, a za każdą rozpoczętą niepełną dobę kierowca powinien zyskać 15 zł (do ośmiu godzin z rozpoczętej doby) lub 30 zł (powyżej ośmiu godzin w rozpoczętej dobie).

Jeśli pracodawca zapewnił kierowcy pełne wyżywienie, dieta nie przysługuje. Sposób pomniejszania należności z tytułu wypłaty diety uzależniony jest od bezpłatnego wyżywienia i przedstawia się następująco:

  • 25% diety za śniadanie,
  • 50% diety za obiad,
  • 25% diety za kolację.

Jeżeli przedsiębiorca nie zapewnia bezpłatnego wyżywienia, wówczas kierowcy przysługuje dieta w wysokości uzależnionej od czasu trwania podróży służbowej. Ponadto kierowcy należy się ryczałt za nocleg w kabinie pojazdu, który trwa co najmniej sześć godzin pomiędzy godzinami 21:00 i 7:00.

Arkadiusz Góra, ekspert OCRK, były wieloletni pracownik Inspekcji Transportu Drogowego, z czego dwa lata jako kierownik oddziału ITD w Zielonej Górze. Współpracownik WORD Zielona Góra w zakresie szkolenia kierowców.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 38265 )
Array ( [docId] => 38265 )

Array ( [docId] => 38265 )