Nowe przepisy w sprawie tachografów wchodzą w życie

Data: 02-03-2015 r.

Część nowych regulacji nowego rozporządzenia nr 165/2014 weszła w życie 2 marca 2015 r. Dotyczą one ważnych aspektów stosowania przepisów o czasie pracy kierowców zarówno przez firmy transportowe, jak i kierowców.

W nowych przepisach przewidziano, że kierowca, który w wyniku oddalenia się od pojazdu nie może używać tachografu i okresy swojej aktywności (praca, dyspozycja, odpoczynek) wprowadza ręcznie na wykresówkę lub manualnie na kartę kierowcy, nie musi przedkładać formularzy dodatkowo potwierdzających te czynności. Oznacza to, że kierowca, który zaznaczył ręcznie swoje aktywności, jest zwolniony przede wszystkim z obowiązku posiadania i okazywania inspektorom zaświadczenia o nieprowadzeniu pojazdu.

Przepis ten pojawił się, ponieważ wiele służb różnych państw wymagało od kierowcy okazania zaświadczenia o działalności, mimo że naniósł na wykresówkę, manualnie do tachografu lub na wydruk, swoje aktywności. Gdy kierowca nie miał tego dokumentu, był za to karany, ponieważ nie było przepisu pozwalającego na brak oświadczenia o działalności w takich przypadkach. Takiej kary nie wolno już nałożyć od 2 marca, jeśli tylko kierowca naniesie odręcznie wszystkie swoje aktywności niezarejestrowane za pomocą tachografu. To tylko część zmian, które wprowadzają unijne przepisy.

Zgodnie ze starymi przepisami, gdy kierowca odbierał np. odpoczynek tygodniowy, przedsiębiorca musiał wydać mu zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu. Kierowca powinien je otrzymać przed rozpoczęciem kolejnego przewozu. Gdy kierowca mieszka kilkadziesiąt kilometrów lub więcej od bazy pojazdu, dostarczenie mu oryginalnego zaświadczenia jest kłopotliwe i wręcz zmusza do różnych manipulacji. Nowe rozporządzenie nr 165/2014 rozwiązuje problemy z wystawianiem dodatkowego dokumentu. Odpowiednie zapisy na wykresówce lub tachografie cyfrowym w formie ręcznych zapisów będą respektowane.

Jakub Wolański, doradca do spraw transportu

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 36642 )
Array ( [docId] => 36642 )

Array ( [docId] => 36642 )