Pobieranie danych z tachografu i karty

Data: 13-07-2015 r.

Terminowe pobieranie danych z tachografu jest ważne nie tylko z powodu grożących firmie oraz osobie zarządzającej kar, lecz również z uwagi na sposób rejestracji danych przez tachograf. Informacje zapisane zarówno na karcie kierowcy, jak i tachografie cyfrowym ulegają nadpisaniu, gdy pamięć przeznaczona na ich przechowywanie się wyczerpie (oznacza to, że najnowsze dane nadpisują najstarsze informacje).

W skrajnych przypadkach może doprowadzić to do sytuacji, w której przedsiębiorca niepobierający danych w terminie może nie mieć możliwości pobrania ich w późniejszym okresie. Grożą za to dodatkowe sankcje – za nieokazanie podczas kontroli w przedsiębiorstwie wykresówki, danych z karty kierowcy, z tachografu cyfrowego lub dokumentu potwierdzającego fakt nieprowadzenia pojazdu - za każdy dzień 500 zł.

Przepisy dotyczące maksymalnych terminów pomiędzy okresami pobierania danych ulegały zmianie na przestrzeni kilku lat. Aktualnie przedsiębiorca powinien pobierać dane z karty kierowcy co najmniej raz na 28 dni, a z pamięci tachografu cyfrowego co najmniej raz na 90 dni.

Pobranie danych z karty kierowcy, niezależnie od powyższego terminu, będzie następowało w sytuacjach:

  • ustania stosunku pracy danego kierowcy,
  • upływu terminu rozwiązania umowy, na podstawie której świadczone były przewozy na rzecz podmiotu wykonującego przewozy drogowe,
  • utraty ważności karty kierowcy.

W przypadku danych z tachografu pobranie danych nastąpi gdy:

  • dochodzi do trwałego bądź okresowego przekazania pojazdu innemu podmiotowi,
  • dochodzi do wycofania pojazdu z tachografem cyfrowym z użytkowania,
  • w przypadku wadliwego funkcjonowania lub uszkodzenia tachografu cyfrowego, gdy istnieje możliwość pobrania zarejestrowanych w nim danych.
Łukasz Włoch, główny Ekspert Ogólnopolskiego Centrum Rozliczania Kierowców

Tagi: tachograf

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 37522 )
Array ( [docId] => 37522 )