Przewoźnik może otrzymać 500 zł kary za brak aktualnych tarcz tachografu

Data: 22-05-2013 r.

Obowiązkiem kierowcy jest zaznaczanie każdego rodzaju aktywności na wykresówce. Jeśli jest daleko od samochodu, może to zrobić nawet odręcznie. Jeżeli będzie brakowało zapisu, przewoźnik zostanie ukarany.

W trakcie kontroli firmy stwierdzono brak zapisu na wykresówce kierowcy pomiędzy godzinami 12.15 a 13.00. Nie było tam też odręcznych zapisów informujących, co kierowca robił w tym czasie. Kierowca został więc przesłuchany. Ustalono, że wtedy mógł mieć przerwę lub wykonywać prace na terenie firmy, natomiast pojazd był prowadzony przez drugą osobę. Inspektor stwierdził naruszenie, mimo że autem jeździł ktoś inny. Przewoźnik został poinformowany o wszczęciu postępowania administracyjnego.

Jeżeli w wyniku oddalenia się od pojazdu kierowca nie może używać tachografu, to okresy pracy, dyspozycyjności oraz przerwy i odpoczynki powinien nanosić na wykresówkę ręcznie, automatycznie lub w inaczej, czytelnie i bez jej zabrudzenia. Kierowcy stosują wykresówki lub karty kierowcy, już od momentu, w którym przejmują pojazd. Nie wyjmuje się wykresówki lub karty kierowcy z urządzenia przed zakończeniem dziennego okresu pracy, chyba że jest to dopuszczalne z innych powodów. Kierujący powinien był nanieść przerwę lub pracę na odwrocie wykresówki tak, aby zawierała pełne dane o jego aktywności.

Przewoźnik może spróbować wykazać brakujący okres pracy kierowcy, przedkładając zaświadczenie o działalności i w ten sposób uzupełnić lukę w zapisie aktywności. Skoro jednak kontrola została już zakończona, a postępowanie administracyjne wszczęte, kontrolujący może uznać, że dokument ten należało okazać wcześniej. Skutkiem tego może być zmiana kwalifikacji prawnej naruszenia, a w konsekwencji nałożenie na firmę kary wyższej, niż grozi obecnie − 500 zł zamiast 300.

Podstawa prawna: art. 15 ust. 2 rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 z 20 grudnia 1985 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego (Dz.Urz. WE nr L 370 z 31 grudnia 1985 r. ze zm.).

Katarzyna Laskowska-Woś, doradca firm transportowych, ekspert z zakresu prawa transportowego


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 32010 )
Array ( [docId] => 32010 )