Kogo obejmie nowa ustawa o czasie pracy kierowców

Data: 22-04-2013 r.

Za kilka tygodni wejdą w życie zmiany w ustawie o czasie pracy kierowców. Przedsiębiorcy transportowi osobiście wykonujący przewozy oraz samozatrudnieni kierowcy będą musieli przestrzegać nowych reguł.

Do tej pory kwestia czasu pracy kierowców regulowana była jedynie w odniesieniu do kierowców zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Pozostali, a więc kierowcy zatrudniani na podstawie umów zlecenia, prowadzący własną działalność gospodarczą oraz przedsiębiorcy kierujący swoimi pojazdami, podlegali wyłącznie przepisom o czasie prowadzenia pojazdu, przerw i odpoczynków, np. rozporządzeniu nr 561/2006.

Których kierowców czekają zmiany

Po wejściu w życie zmian ustawa o czasie pracy kierowców określać będzie czas pracy nie tylko w odniesieniu do kierowców zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, ale również:

  • przedsiębiorców osobiście wykonujących przewozy drogowe (w tym nie tylko transport drogowy, ale również przewóz drogowy na potrzeby własne oraz każdy inny przewóz w rozumieniu rozporządzenia nr 561/2006) oraz
  • osób niezatrudnionych przez przedsiębiorstwo, lecz osobiście wykonujących przewozy drogowe. Są to kierowcy zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych (zleceń, o dzieło) oraz przedsiębiorców – kierowców, czyli tzw. samozatrudnionych, którzy nie mają własnej firmy transportowej, lecz świadczą usługi kierowania pojazdami dla innych przedsiębiorców – przewoźników posiadających licencję transportową.

 

Uwaga! Przepisy zmienionej ustawy o czasie pracy kierowców będą miały zastosowanie jedynie do kierowców podlegających pod regulacje ustawy o transporcie drogowym. Nie obejmą zatem kierowców pojazdów o DMC poniżej 3,5 t ani kierowców, którzy wykonują przewozy osobowe pojazdami do 9 miejsc licząc łącznie z kierowcą.

Ustawa o czasie pracy kierowców - nowy rozdział

Do ustawy o czasie pracy kierowców dodano zupełnie nowy rozdział, który regulować ma czas pracy kierowców niepozostających w stosunku pracy – rozdział 3a. W ustawie zapisano, że określone w nim normy stosuje się wobec przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy oraz niezatrudnionego kierowcy nawet wówczas, gdy są oni jednocześnie zatrudnieni jako kierowcy na podstawie stosunku pracy (np. w innym przedsiębiorstwie).

Podstawa prawna:

  • ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1155).
  • ustawa z 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców (w podpisie u Prezydenta).
  • dyrektywa 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 marca 2002 r. w sprawie organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego.

Ewa Matejczyk, prawnik specjalizujący się w przepisach transportowych


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 32006 )
Array ( [docId] => 32006 )