Wożenie ze sobą zaświadczeń o nieprowadzeniu pojazdu

Data: 23-09-2013 r.

Inspektorom ITD kierowca musi okazać jedynie zaświadczenia o nieprowadzeniu pojazdu za okres 28 dni poprzedzających kontrolę. Pozostała dokumentacja musi być przechowywana w przedsiębiorstwie przez 2 lata.

Kierowca ma obowiązek okazać służbom kontrolnym wykresówki lub zapisy z kart kierowcy za bieżący dzień i poprzednie 28 dni. Gdy kierowca nie jeździł, ponieważ:

  • był zwolnieniu lekarskim,
  • przebywał na urlopie,
  • miał czas wolny od pracy,
  • prowadził pojazd wyłączony z zakresu stosowania rozporządzenia nr 561/2006 lub umowy AETR,
  • wykonywał inną pracę niż prowadzenie pojazdu lub pozostawał w gotowości
to musi mieć zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu za te dni.

Gdy zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu dokumentuje wcześniejszy okres, to musi być przechowywane w firmie przez 12 miesięcy, podobnie jak wykresówki lub zapisy z kart kierowców. Jeżeli dokumenty te są elementem ewidencji czasu pracy kierowcy, trzeba przechowywać je przez 2 lata (w przypadku przedsiębiorców osobiście wykonujących przewozy drogowe lub osób niezatrudnionych przez firmę, lecz wykonujących przewozy drogowe) lub 3 lata (w odniesieniu do pozostałych kierowców).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 32021 )
Array ( [docId] => 32021 )