Wprowadzenie równoważnego systemu czasu pracy dla kierowców

Autor: Karol Lankamer
Data: 23-12-2014 r.

Jeżeli kierowcy pracują mniej niż 8 godzin, ponieważ nie ma dla nich zleceń, warto wprowadzić w firmie równoważny system czasu pracy. Pozwoli to zaoszczędzić pieniądze i sprawdzi się także, gdy przewozy są sporadycznie wykonywane za granicę.

Równoważny system czasu pracy pozwoli wydłużać kierowcom pracę maksymalnie do 12 godzin na dobę oraz skracać czas pracy, jeśli nie ma zleceń. W związku z tym pracodawca nie będzie musiał płacić kierowcom za przestoje w dniówkach, w których nie jest w stanie zapewnić im 8 godzin pracy. Ponadto będzie mógł wydłużyć dobowy wymiar czasu pracy, gdy kierowca pojedzie w dłuższe zagraniczne trasy. Dzięki temu szybciej zrealizuje on zadanie bez konieczności pracowania po godzinach.

Przedsiębiorstwa zatrudniające do 20 pracowników określają systemy, rozkłady czasu pracy i przyjęte okresy rozliczeniowe w obwieszczeniu. Nie trzeba konsultować tego dokumentu z przedstawicielami pracowników ani podawać go do wiadomości załogi z wyprzedzeniem.Większe firmy, które nie są objęte postanowieniami układu zbiorowego pracy, mają obowiązek wydać regulamin pracy.

Komplikacje mogą się pojawić, gdy pracodawca zawarł informację o systemie czasu pracy w treści umów z kierowcami. Wówczas zmiana systemu będzie wymagać modyfikacji ich treści przez podpisywanie aneksów lub wręczania kierowcom wypowiedzeń zmieniających. W pozostałych przypadkach, jeśli zastosujemy system równoważny, będziemy musieli jedynie zmienić obwieszczenie o czasie pracy i poinformować kierowców o nowych zasadach planowania i rozliczania ich czasu pracy.

Karol Lankamer, prawnik specjalizujący się w zagadnieniach z zakresu bhp i czasu pracy kierowców, były pracownik PIP, wspólnik w firmie doradczo-szkoleniowej „Pogotowie Kadrowe – Lankamer – Prasołek”

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 36273 )
Array ( [docId] => 36273 )