Dojazd na parking w celu zabezpieczenia ładunku to nie jest nagła okoliczność

Data: 12-08-2015 r.

Artykuł 12 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 ma zastosowanie wyłącznie do sytuacji nagłych i nie dających się przewidzieć. Okolicznością taką nie będzie więc dojazd do bezpiecznego miejsca parkingowego dla zabezpieczenia ładunku, ponieważ obowiązki przewoźnika wykonującego przejazd obejmują również zapewnienie miejsc parkingowych i jest to okoliczność przewidywalna.

Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z 10 grudnia 2014 r., II SA/Gl 1082/14.

Inspektorzy ITD przeprowadzili kontrolę w siedzibie firmy przewoźnika. W jej wyniku ujawniono szereg naruszeń przepisów, m.in. w zakresie skrócenia dziennego okresu odpoczynku i przekroczenia maksymalnego dziennego czasu prowadzenia pojazdu. Za stwierdzone naruszenia WITD nałożył na przewoźnika karę pieniężną w wysokości 8.900 zł. Decyzja ta została następnie uchylona przez GITD, który orzekł równocześnie o zmniejszeniu kary do 7.500 zł. Przewoźnik odwołał się do sądu.

Sąd oddalił skargę przewoźnika. Uzasadniając wyrok sąd wyjaśnił, że zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 kierowca może odstąpić od przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, przerw i odpoczynków w zakresie niezbędnym dla zapewnienia bezpieczeństwa osób, pojazdu lub ładunku pod warunkiem, że nie zagraża to bezpieczeństwu drogowemu oraz umożliwia osiągnięcie przez pojazd odpowiedniego miejsca postoju. Kierowca w takiej sytuacji wskazuje powody odstępstwa odręcznie na wykresówce urządzenia rejestrującego lub na wydruku z urządzenia rejestrującego albo na planie pracy, najpóźniej po przybyciu do miejsca pozwalającego na postój.

W ocenie sądu powołany przepis umożliwia kierowcy prawidłową reakcję w sytuacji, gdy niespodziewanie stanie się niemożliwe spełnienie wymogów rozporządzenia. Chodzi tu jednak wyłącznie o sytuacje niezależne od woli kierowcy oraz nieuniknione i niedające się przewidzieć, nawet przy zachowaniu najwyższej staranności. Okolicznością taką nie jest zatem wykazywany przez przewoźnika dojazd do bezpiecznego miejsca parkingowego dla zabezpieczenia ładunku. Obowiązek skarżącego – przedsiębiorcy wykonującego przejazd obejmuje bowiem również zapewnienie miejsc parkingowych i jest przewidywalną okolicznością. Przewoźnik świadom był trudności z dostępem do miejsc parkingowych, a więc powinien podjąć środki organizacyjne w celu sprostania wymogom określonym przepisami o czasie prowadzenia pojazdu, przerw i odpoczynków.

Adam Hrycak, prawnik, specjalista z zakresu transportu drogowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 37676 )
Array ( [docId] => 37676 )

Array ( [docId] => 37676 )