Dojazd na parking w celu zabezpieczenia ładunku to nie jest nagła okoliczność

Data: 12-08-2015 r.

Artykuł 12 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 ma zastosowanie wyłącznie do sytuacji nagłych i nie dających się przewidzieć. Okolicznością taką nie będzie więc dojazd do bezpiecznego miejsca parkingowego dla zabezpieczenia ładunku, ponieważ obowiązki przewoźnika wykonującego przejazd obejmują również zapewnienie miejsc parkingowych i jest to okoliczność przewidywalna.

Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z 10 grudnia 2014 r., II SA/Gl 1082/14.

Inspektorzy ITD przeprowadzili kontrolę w siedzibie firmy przewoźnika. W jej wyniku ujawniono szereg naruszeń przepisów, m.in. w zakresie skrócenia dziennego okresu odpoczynku i przekroczenia maksymalnego dziennego czasu prowadzenia pojazdu. Za stwierdzone naruszenia WITD nałożył na przewoźnika karę pieniężną w wysokości 8.900 zł. Decyzja ta została następnie uchylona przez GITD, który orzekł równocześnie o zmniejszeniu kary do 7.500 zł. Przewoźnik odwołał się do sądu.

Sąd oddalił skargę przewoźnika. Uzasadniając wyrok sąd wyjaśnił, że zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 kierowca może odstąpić od przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, przerw i odpoczynków w zakresie niezbędnym dla zapewnienia bezpieczeństwa osób, pojazdu lub ładunku pod warunkiem, że nie zagraża to bezpieczeństwu drogowemu oraz umożliwia osiągnięcie przez pojazd odpowiedniego miejsca postoju. Kierowca w takiej sytuacji wskazuje powody odstępstwa odręcznie na wykresówce urządzenia rejestrującego lub na wydruku z urządzenia rejestrującego albo na planie pracy, najpóźniej po przybyciu do miejsca pozwalającego na postój.

W ocenie sądu powołany przepis umożliwia kierowcy prawidłową reakcję w sytuacji, gdy niespodziewanie stanie się niemożliwe spełnienie wymogów rozporządzenia. Chodzi tu jednak wyłącznie o sytuacje niezależne od woli kierowcy oraz nieuniknione i niedające się przewidzieć, nawet przy zachowaniu najwyższej staranności. Okolicznością taką nie jest zatem wykazywany przez przewoźnika dojazd do bezpiecznego miejsca parkingowego dla zabezpieczenia ładunku. Obowiązek skarżącego – przedsiębiorcy wykonującego przejazd obejmuje bowiem również zapewnienie miejsc parkingowych i jest przewidywalną okolicznością. Przewoźnik świadom był trudności z dostępem do miejsc parkingowych, a więc powinien podjąć środki organizacyjne w celu sprostania wymogom określonym przepisami o czasie prowadzenia pojazdu, przerw i odpoczynków.

Adam Hrycak, prawnik, specjalista z zakresu transportu drogowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 37676 )
Array ( [docId] => 37676 )