Fotoradary nie dla straży miejskiej

Autor: Adam Hrycak
Data: 25-09-2015 r.

Zgodnie z uchwaloną ustawą strażnicy miejscy zostaną pozbawieni wszystkich uprawnień związanych z fotoradarami stacjonarnymi i mobilnymi. Niestety, nie wiadomo, co jak potoczą się już rozpoczęte sprawy dotyczące kar z tych urządzeń.

Straż miejska będzie mogła karać tylko kierowców niestosujących się do zakazu ruchu w obu kierunkach, określonego odpowiednim znakiem drogowym.

Czy ktoś uniknie kary

 

Jedynie Inspekcja Transportu Drogowego będzie mogła obsługiwać fotoradary i nakładać mandaty za wykroczenia ujawnione za ich pomocą. Umożliwiająca to nowelizacja przepisów zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2016 r. Jednak nie wiadomo, co ma się stać ze sprawami dotyczącymi wykroczeń ujawnionych za pomocą tych urządzeń, które nie zostaną zakończone przed wejściem w życie zmian.

Sejm zapomniał o uchwaleniu przepisów przejściowych. Senackie komisje przygotowały nawet dwie poprawki w tym zakresie. Jedna z nich zakładała, że postępowania wszczęte, a niezakończone przez 1 stycznia 2016 r. zostaną umorzone – czyli sprawcy wykroczeń unikną kary. Druga poprawka zakładała natomiast, że postępowania wszczęte przed dniem wejścia w życie nowelizacji będą prowadzone na dotychczasowych zasadach – wówczas sprawcy nie uniknęliby mandatu.

Jednak Senat przegłosował nowelizację bez jakichkolwiek przepisów przejściowych. Nie wiadomo więc, czy wszystkie postępowania niezakończone przed 1 stycznia 2016 r. zostaną umorzone, czy będą nadal prowadzone zarówno przez straże miejskie, jak i sądy.

Co dalej z fotoradarami

Nie można wykluczyć, że sprawa, która trafi do sądu jeszcze przed początkiem 2016 roku i tak zostanie umorzona przez sąd, jeżeli nie uda mu się jej zakończyć przed tą datą. Może się tak stać, ponieważ po 1 stycznia straże miejskie stracą uprawnienia oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia ujawnione za pomocą fotoradarów.

Rozwiązaniem mogłoby być przekazanie niezakończonych spraw policji, która mogłaby kierować do sądu wnioski o ukaranie. Jednak nowelizacja nie zawiera żadnych przepisów, które by na to pozwalały. W zmienionej ustawie nie przewidziano również przepisów przejściowych dotyczących sposobu postępowania z fotoradarami stacjonarnymi, którymi dysponują strażnicy.

Urządzenia te miał przejąć GITD. Jednak fotoradary straży miejskiej pracują w innym systemie niż te, którymi dysponuje ITD. Na ich przystosowanie nie ma na razie pieniędzy. Brak też środków na zastąpienie fotoradarów straży miejskich przez nowe urządzenia inspekcji.

Adam Hrycak, prawnik, specjalista z zakresu transportu drogowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 37812 )
Array ( [docId] => 37812 )