Kara za przekroczenie liczby pasażerów autobusu na linii regularnej

Data: 08-09-2015 r.

Za przewożenie w pojeździe większej liczby osób niż jest to dozwolona kierowca może zostać ukarany mandatem karnym w wysokości od 100 do 500 złotych.

Przepisy nie przewidują sankcji w postaci „odebrania prawa jazdy”. Zgodnie z prawem, w ściśle określonych przypadkach możliwe jest natomiast zatrzymanie prawa jazdy oraz cofnięcie uprawnień. Zgodnie z przepisami Prawa o ruchu drogowym przewóz osób może odbywać się tylko pojazdem do tego przeznaczonym lub przystosowanym. Liczba przewożonych osób nie może przekraczać liczby miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym.

Za przewożenie w pojeździe większej liczby osób niż jest to dozwolone kierowca może zostać ukarany mandatem karnym w wysokości od 100 do 500 złotych. Wysokość mandatu jest uzależniona od tej liczby osób. Odpowiednio:

  • 1 osoba więcej niż jest to dozwolone to 100 zł i 1 punkt karny,
  • 2 osoby to 200 zł i 2 punkty karne,
  • 3 osoby to 300 zł i 3 pkt karne,
  • 4 osoby to 400 zł i 4 pkt karne.

Natomiast za 5 osób i powyżej mandat wynosi 500 zł i odpowiednio 5, 6 , 7, 8, 9 i 10 punktów karnych. Jeśli liczba osób jest większa niż 10, wówczas mandat pozostaje w wysokości 500 zł i 10 punktów karnych.

Jakkolwiek przewożenie w pojeździe większej liczby osób niż jest to dozwolone nie jest sankcjonowane zatrzymaniem prawa jazdy, to jednak podstawą do jego zatrzymania może być przekroczenie ilości dozwolonych punktów karnych. Zgodnie z przepisami policjant lub inspektor może zatrzymać prawo jazdy kierowcy autobusu w razie przekroczenia przez kierującego pojazdem liczby 24 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego. Aby odzyskać dokument, kierowca będzie musiał zdać ponownie egzamin.

O zatrzymaniu prawa jazdy mowa też w przepisach ustawy o kierujących pojazdami, zgodnie z którą prawo jazdy może też zatrzymać starosta, który je wydał. Organowi temu przysługuje też prawo cofnięcia uprawnień, jednak u podstaw takich decyzji nie może lec wykroczenie polegające na przewożeniu w pojeździe większej ilości osób niż jest to dozwolone.

art. 63 ust. 1, art. 135 ust. 1, pkt. 1, lit. g ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.).

Jakub Wolański, doradca do spraw transportu drogowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 37743 )
Array ( [docId] => 37743 )