Inspektor ITD nie może skontrolować dokumentów sprzed 28 dni

Data: 04-03-2017 r.

Zgodnie z przepisami podczas kontroli drogowej inspektor Inspekcji Transportu Drogowego sprawdza czas pracy kierowcy z 28 dni poprzedzających tę kontrolę. Nie ma podstaw prawnych, aby inspektorzy sprawdzali wcześniejsze okresy. Mogą to zrobić wyłącznie podczas kontroli w siedzibie firmy.

W czasie kontroli drogowej w zakresie przestrzegania przepisów rozporządzenia nr 561/2006 inspektor ITD sprawdza:

  1. Dzienne i tygodniowe okresy prowadzenia pojazdu, obowiązkowe przerwy oraz dzienne i tygodniowe okresy odpoczynku kierowcy.
  2. Wykresówki z poprzednich dni, które powinny znajdować się w pojeździe, lub dane z tego samego okresu na karcie kierowcy albo w pamięci tachografu cyfrowego bądź na wydruku z tego urządzenia lub dokumenty potwierdzające fakt nieprowadzenia pojazdu.
  3. Dokumentację potwierdzającą prowadzenie lub nieprowadzenie pojazdu, do którego nie mają zastosowania przepisy rozporządzenia nr 561/2006 lub umowy AETR.
  4. Przypadki przekroczenia dozwolonej prędkości pojazdu.
  5. Prędkości chwilowe osiągnięte przez pojazd, zapisane przez tachograf cyfrowy przez czas nie dłuższy niż poprzednie 24 godziny używania pojazdu.
  6. Prawidłowość działania i użytkowania tachografu analogowego oraz wykresówek albo tachografu cyfrowego i karty kierowcy.
  7. Urządzenie rejestrujące zainstalowane w pojeździe w celu wykrycia instalacji lub stosowania urządzenia albo urządzeń służących do niszczenia, ukrywania danych, manipulowania nimi lub ich zmiany bądź do zakłócania etapu elektronicznej wymiany danych między elementami urządzenia rejestrującego albo służących do zatrzymania przesyłu danych lub do zmiany danych przed ich zakodowaniem.
  8. Wyciąg z planu pracy i kopia rozkładu jazdy – w przypadku przewozów regularnych do 50 km.
 

Posłużenie się dowodem w postaci danych z urządzeń rejestrujących inne naruszenia, jak np. przekroczenie dopuszczalnych parametrów pojazdu, jest dopuszczalne, pomimo że urządzenie to nie podlega legalizacji a jedynie kalibracji (czynności służących wzorcowaniu przyrządu pomiarowego). Dowodem może być wszystko, co przyczynia się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem.

Roman Kozub, prawnik, były pracownik instytucji kontrolnej, pełnomocnik renomowanych firm transportowych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 34091 )
Array ( [docId] => 34091 )