Sprawdź, w jakich przypadkach kierowca może zmienić trasę autobusu

Autor: Adam Hrycak
Data: 20-12-2016 r.

Długotrwały korek może być przyczyną zmiany trasy przewozu określonej w zezwoleniu. W takim przypadku organ rozpoznający sprawę powinien jednoznacznie wyjaśnić tę sprawę. Poznaj stanowisko NSA w tej kwestii.

Marszałek województwa nałożył na przewoźnika karę 3.000 zł za wykonywanie przewozu regularnego z naruszeniem warunków określonych w zezwoleniu dotyczącym trasy przejazdu. Kierowca oświadczył, że zmienił trasę przejazdu z powodu korków (trasę przejazdu blokował postój betoniarki). Ponadto podpisał protokół kontroli wraz z załącznikiem i nie wniósł uwag.

Przewoźnik potwierdził zeznania kierowcy w odwołaniu. Dodatkowo wyjaśnił, że przejazd zmienioną trasą w normalnych warunkach nie miałby sensu, ponieważ samo włączenie się do ruchu trwa niekiedy dłużej niż jazda zwykłą trasą. Kierowca zdecydował się na objazd, aby upłynnić ruch i nie powodować dodatkowego zatoru dla samochodów.

Pomimo tej argumentacji samorządowe kolegium odwoławcze utrzymało w mocy decyzję o karze. W związku z tym przewoźnik skierował skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Przegrał, więc z kolei wniósł skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

NSA przyznał rację przewoźnikowi. Stwierdził, że zator drogowy jest okolicznością niezależną od przewoźnika, o której mowa w art. 20a ust. 1 utd. Tym samym można pojechać inną trasą niż określona w zezwoleniu. NSA podkreślił także, że kierowca autobusu musi postępować racjonalnie w zależności od zaistniałej sytuacji drogowej. Przede wszystkim powinien mieć na uwadze nie tylko wzgląd pasażerów, ale także dobro innych uczestników ruchu drogowego, aby im nie utrudniać poruszania się na drodze.

Jeśli kierowca zmienił trasę, organ kontroli powinien wnikliwie zbadać tę sytuację pod kątem jej zasadności i opisać w protokole, nim wyda decyzję o karze. W tej sprawie jednak tak nie było. Nie wiadomo więc, na jakiej podstawie organ stwierdził, że korek spowodowany postojem betoniarki był krótkotrwały.

Źródło:

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 15 czerwca 2016 r., sygn. akt II GSK 17/15.

Adam Hrycak, prawnik, specjalista z zakresu transportu drogowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 39848 )
Array ( [docId] => 39848 )