Sprawdź, w jakich przypadkach kierowca może zmienić trasę autobusu

Autor: Adam Hrycak
Data: 20-12-2016 r.

Długotrwały korek może być przyczyną zmiany trasy przewozu określonej w zezwoleniu. W takim przypadku organ rozpoznający sprawę powinien jednoznacznie wyjaśnić tę sprawę. Poznaj stanowisko NSA w tej kwestii.

Marszałek województwa nałożył na przewoźnika karę 3.000 zł za wykonywanie przewozu regularnego z naruszeniem warunków określonych w zezwoleniu dotyczącym trasy przejazdu. Kierowca oświadczył, że zmienił trasę przejazdu z powodu korków (trasę przejazdu blokował postój betoniarki). Ponadto podpisał protokół kontroli wraz z załącznikiem i nie wniósł uwag.

Przewoźnik potwierdził zeznania kierowcy w odwołaniu. Dodatkowo wyjaśnił, że przejazd zmienioną trasą w normalnych warunkach nie miałby sensu, ponieważ samo włączenie się do ruchu trwa niekiedy dłużej niż jazda zwykłą trasą. Kierowca zdecydował się na objazd, aby upłynnić ruch i nie powodować dodatkowego zatoru dla samochodów.

Pomimo tej argumentacji samorządowe kolegium odwoławcze utrzymało w mocy decyzję o karze. W związku z tym przewoźnik skierował skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Przegrał, więc z kolei wniósł skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Jeśli kierowca zmienił trasę, organ kontroli powinien wnikliwie zbadać tę sytuację pod kątem jej zasadności i opisać w protokole, nim wyda decyzję o karze. W tej sprawie jednak tak nie było. Nie wiadomo więc, na jakiej podstawie organ stwierdził, że korek spowodowany postojem betoniarki był krótkotrwały.

Źródło:

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 15 czerwca 2016 r., sygn. akt II GSK 17/15.

Adam Hrycak, prawnik, specjalista z zakresu transportu drogowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 39848 )
Array ( [docId] => 39848 )

Array ( [docId] => 39848 )