ITD nie może nakładać kar za każdą bramownicę

Data: 08-05-2013 r.

Kierowca, który nie opłacił przejazdu danym odcinkiem płatnej drogi, może zostać za to ukarany tylko raz przez ITD. W tym przypadku nie ma znaczenia liczba bramownic, które zarejestrowały naruszenie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok w sprawie nakładania kar wynoszących 3.000 zł za przejazd pod każdą bramownicą bez uiszczenia opłaty elektronicznej. W rozstrzyganej sprawie kierowca autobusu przejechał bezpłatnie odcinek autostrady A4: węzeł Balice I – węzeł Szarów.

Główny Inspektorat Transportu Drogowego (GITD) nałożył na niego dwie kary po 3.000 zł za każdą z bramownic, które zarejestrowały brak opłaty. Kierowca złożył skargę do sądu, twierdząc, że został ukarany dwa razy za przejechanie tego samego odcinka drogi.

 

Sąd uchylił decyzję GITD, ponieważ przejazd przez dwie bramownice na tym samym odcinku drogi nie może być uznany za dwa oddzielne przejazdy podlegające odrębnym karom. Przepisy ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (udp) nie pozwalają na taką kumulację kar.

Artykuł 13k ust. 1 udp wskazuje, że karę 3.000 zł pobiera się za przejazd po drodze krajowej, a nie za przejazd od bramownicy do bramownicy.GITD może ukarać tylko raz za jeden nieopłacony przejazd. Oczywiście kierowcy mogą być oddzielnie karani za brak opłacenia przejazdu każdego z odcinków dróg krajowych, np. gdy po przejechaniu bez opłaty jednego odcinka autostrady kontynuowaliby bezpłatną podróż na drugim odcinku.

Przepisy dotyczące karania za nieopłacenie przejazdu wymagają zmian. Największe wątpliwości budzi użyte w art. 13k udp pojęcie „przejazdu po drodze krajowej”. W jego miejsce mają zostać wprowadzone tzw. bloki czasowe. Polegałoby to na karaniu tylko za jedną bramownicę przejechaną w czasie trwania jednego bloku czasowego, który wynosiłby od 3 do 6 godzin. Generowanie kolejnych kar byłoby zablokowane w tym czasie. Kara mogłaby być nałożona znowu dopiero po upływie danego bloku czasowego, jeśli kierowca nadal jechałby bezpłatnie.

Adam Hrycak, specjalista z zakresu transportu drogowego


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 32070 )
Array ( [docId] => 32070 )