Nowe zasady kontroli przewozu drogowego

Data: 02-10-2013 r.

Od 12 października 2013 r. kontrola przewozu drogowego będzie odbywała się na nowych zasadach. Nie zmieni się zakres i sposób kontrolowania. Inspektorzy będą jedynie wydawać nieco inne protokoły kontroli.

Od 12 października będą obowiązywały nowe wzory protokołów kontroli. Znajdzie się w nich m.in. rubryka dotycząca mandatu nakładanego na kierowcę podczas kontroli drogowych oraz na zarządzającego transportem w trakcie kontroli w firmie.

W protokole z kontroli w siedzibie przedsiębiorcy pojawią się też informacje dotyczące osoby zarządzającej transportem:

  • numer certyfikatu kompetencji zawodowych,
  • adres zamieszkania,
  • numer dokumentu tożsamości.

Pozostałe elementy protokołów pozostaną bez zmian. Jest to zaskakujące, ponieważ ministerstwo transportu, wydając nowe rozporządzenie, nie usunęło z wzorów protokołów rubryk, które od dłuższego czasu nie są już potrzebne, takich jak: numer w ewidencji działalności gospodarczej czy datę wydania decyzji o numerze NIP lub zaświadczenia o numerze REGON.

W rozporządzeniu zapisano, że w trakcie kontroli drogowej inspektor sprawdzi:

  • wykresówki z poprzednich 28 dni, które powinny znajdować się w pojeździe lub
  • dane z tego samego okresu na karcie kierowcy bądź
  • dane z tachografu cyfrowego albo
  • wydruki z tego urządzenia lub
  • dokumenty potwierdzające fakt nieprowadzenia pojazdu.

Zapomniano dodać wykresówki lub dane cyfrowe z bieżącego dnia. Oznacza to, że żądanie przez inspektora okazania tych dokumentów może nie być zgodne z prawem. Tym bardziej że w ustawie o transporcie drogowym wskazano, że minister określi w drodze rozporządzenia sposób przeprowadzania kontroli drogowej i w przedsiębiorstwie w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących okresów prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw oraz czasu odpoczynku kierowcy, a także wykaz podstawowych elementów, które jej podlegają. Zatem kontrola przewozu drogowego może być przeprowadzana tylko zgodnie z rozporządzeniem.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 32079 )
Array ( [docId] => 32079 )

Array ( [docId] => 32079 )