Nie trzeba przechowywać ewidencji przy przewozach regularnych na krótkich trasach

Data: 22-11-2016 r.

Na trasach regularnych liczących mniej niż 50 km, w tym na trasach regularnych specjalnych, nie ma obowiązku rejestracji czasu pracy kierowców. W związku z tym nie ma obowiązku przechowywania danych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami unijnymi przedsiębiorca musi przechowywać dane dotyczące aktywności kierowców przez okres jednego roku. Gromadzenia i przechowywania wymagają:

 
  • dane cyfrowe z kart kierowców,

  • dane cyfrowe z tachografów,

  • wykresówki oraz

  • wydruki z tachografów sporządzone przez kierowców w uzasadnionych przypadkach.

Ten obowiązek wynika chociażby z art. 33 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 165/2014.

Nasuwa się zatem pytanie, czy w przypadku, kiedy kierowca nie musi rejestrować aktywności (nie musi używać tachografu), przedsiębiorca nadal ma obowiązek gromadzenia i przechowywania danych? Taka sytuacja prowadziłaby wręcz do patologii, w której z mocy prawa przewoźnik nie byłby w stanie dopełnić ciążących na nim obowiązków.

Mając na uwadze art. 3 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 165/2014, można z całą pewnością stwierdzić, że przedsiębiorca, którego kierowcy realizują przewozy regularne, w tym regularne specjalne do 50 km, nie ma obowiązku gromadzenia i przechowywania wykresówek lub danych z karty kierowcy. Skoro tachografy są instalowane i użytkowane w pojazdach, do których zastosowanie ma rozporządzenie (WE) nr 561/2006, to w pozostałych pojazdach nie ma obowiązku użytkowania, a nawet instalacji tachografów.

Arkadiusz Góra, ekspert OCRK

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 39758 )
Array ( [docId] => 39758 )