Zmiana siedziby firmy przed kontrolą ITD

Autor: Roman Kozub
Data: 19-03-2014 r.

Jeżeli okaże się, że kontrola ITD ma być przeprowadzana w czasie, kiedy firma będzie zmieniała siedzibę, przedsiębiorca musi w ciągu 7 dni od daty zmiany siedziby powiadomić o tym fakcie inspektorów.

Może się zdarzyć, że kontrolujący, którzy mogą podjąć kontrolę między ósmym a trzydziestym dniem od daty doręczenia zawiadomienia, stawią się na kontrolę w dotychczasowej siedzibie i nie zastaną tam przedsiębiorcy. Taka sytuacja może budzić podejrzenie, że firma unika kontroli i poskutkować karą za uniemożliwienie jej przeprowadzenia.

 

Aby nie narazić się na karę za unikanie kontroli (grozi za to aż 10.000 zł kary), warto skontaktować się z ITD i ustalić miejsce kontroli. Termin, w którym należy zgłosić zmianę siedziby firmy do ewidencji działalności gospodarczej, wynosi 7 dni.

Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego organowi, który udzielił uprawnień przewozowych (licencji lub zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego), zmiany danych, w tym m.in. zmianę adresu swojej siedziby, nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.

Jeżeli zmiany te obejmują dane zawarte w uprawnieniu, przedsiębiorca ma obowiązek wystąpić z wnioskiem o zmianę treści zezwolenia lub licencji. Dotyczy to także adresu, który jest zawarty w treści licencji, dlatego w ciągu 28 dni od zmiany siedziby należy zwrócić się do organu udzielającego licencji z wnioskiem o zmianę jej treści w zakresie adresu.

Roman Kozub, prawnik, były pracownik instytucji kontrolnej, pełnomocnik renomowanych firm transportowych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 34438 )
Array ( [docId] => 34438 )