Kierowca nie odpowiada za hałas samochodów na parkingu

Data: 10-08-2016 r.

Może zdarzyć się, że miejsce postojowe wybrane na odpoczynek znajduje się w bliskim sąsiedztwie budynków mieszkalnych. Mieszkańcy mogą domagać się zaprzestania takiego postoju nie od kierowcy, lecz od właściciela nieruchomości.

Niekiedy mieszkańcom okolicznych zabudowań przeszkadza hałas, jaki wywołują poruszające się samochody ciężarowe. Rozważyć należy jednak kwestię, czy mają oni prawo domagać się od kierowcy zaprzestania parkowania na określonych miejscach postojowych. Przede wszystkim należy przeanalizować kwestię, jak duży jest dany pojazd mechaniczny. Zgodnie bowiem z prawem o ruchu drogowym zabroniony jest postój pojazdu lub pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16t lub o długości przekraczającej 12m na obszarze zabudowanym, poza wyznaczonymi w tym celu parkingami. Jeśli więc pojazd przekracza wskazane gabaryty, a parking nie jest miejscem wyznaczonym do postoju tego typu maszyn, wtedy postój ten jest sprzeczny z prawem o ruchu drogowym i mieszkańcy okolicznych budynków mają prawo domagać się zaprzestania dalszych naruszeń.

Sprawa się komplikuje, jeżeli kierowany pojazd ma mniejsze gabaryty. Zgodnie z przepisami, odległość wydzielonych miejsc postojowych, w tym również zadaszonych, lub otwartego garażu wielopoziomowego dla samochodów osobowych od okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w budynku mieszkalnym, budynku zamieszkania zbiorowego, z wyjątkiem hotelu, budynku opieki zdrowotnej, oświaty i wychowania, a także od placu zabaw i boiska dla dzieci i młodzieży, nie może być mniejsza niż:

a) 7 m – w przypadku do czterech stanowisk włącznie,
b) 10 m – w przypadku 5–60 stanowisk włącznie,
c) 20 m – w przypadku większej liczby stanowisk.

Z kolei odległość wydzielonych miejsc postojowych lub otwartego garażu wielopoziomowego dla samochodów osobowych od granicy działki budowlanej nie może być mniejsza niż:

a) 3 m – w przypadku do czterech stanowisk włącznie,
b) 6 m – w przypadku 5–60 stanowisk włącznie,
c) 16 m – w przypadku większej liczby stanowisk.

Wskazane regulacje wskazują wprost, że chodzi o miejsca postojowe dla samochodów osobowych. Obecnie nie ma przepisów, które regulowałyby te kwestie w przypadku samochodów ciężarowych. Wydaje się jednak, że w związku z brakiem odmiennych regulacji przepisy te należy stosować analogicznie także do samochodów ciężarowych. Za niewłaściwe usytuowanie parkingu odpowiada jednak jego właściciel, a nie kierowcy stojących na nim pojazdów.

Małgorzata Skonieczna, prawnik z Kancelarii Radcy Prawnego Cezary Młotek

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 39349 )
Array ( [docId] => 39349 )

Array ( [docId] => 39349 )