Kierowca w przewozach na potrzeby własne

Data: 06-06-2013 r.

Przedsiębiorcy czasami korzystają z pomocy rodziny przy wykonywaniu transportu. Na przykład kierowcą realizującym przewozy na potrzeby własne bywa brat przewoźnika. Jednak wiąże się z tym duże niebezpieczeństwo.

Jeśli przedsiębiorstwo ma zaświadczenie na przewozy na potrzeby własne, a nie licencję na transport, jego właściciel może powierzać prowadzenie pojazdu tylko swoim pracownikom lub prowadzić samemu.

Przewóz na potrzeby własne to przejazd pojazdu po drogach publicznych z pasażerami lub bez, załadowanego lub bez ładunku, przeznaczonego do nieodpłatnego krajowego i międzynarodowego przewozu osób albo rzeczy. Ponadto jest wykonywany przez przedsiębiorcę pomocniczo w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej i spełnia łącznie następujące warunki:

  • pojazdy używane do przewozu są prowadzone przez przedsiębiorcę lub jego pracowników,
  • przedsiębiorca legitymuje się tytułem prawnym do dysponowania pojazdami,
  • przewożone rzeczy są własnością przedsiębiorcy lub zostały przez niego sprzedane, kupione, wynajęte, wydzierżawione, wyprodukowane, wydobyte, przetworzone czy naprawione bądź celem przejazdu jest przewóz osób lub rzeczy z przedsiębiorstwa albo do przedsiębiorstwa na jego własne potrzeby, a także przewóz pracowników i ich rodzin,
  • nie jest to przewóz w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie usług turystycznych.

Brat, ojciec czy żona z reguły nie są pracownikami, czyli nie są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Jeżeli taka osoba jest kierowcą wykonującym przewozy na potrzeby własne, to jeden z warunków pozwalających na uznanie przejazdu za taki przewóz nie będzie spełniony. Każdy przewóz, który nie spełnia łącznie wszystkich wymienionych warunków, jest traktowany jako transport drogowy.

Jeżeli członkowie rodziny nie są zatrudniani na podstawie umowy o pracę, nie można powierzać im funkcji kierowcy w firmie wykonującej przewozy na potrzeby własne, gdy nie posiada licencji na transport drogowy. Za wykonywanie przewozu tego typu grozi kara w wysokości 8.000 zł.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 32166 )
Array ( [docId] => 32166 )