Norwegia wprowadza minimalne wynagrodzenie dla kierowców

Data: 30-06-2015 r.

Dnia 11 maja 2015r., norweski Komitet ds. Upowszechnionych Umów Zbiorowych (Tariffnemnda) uchwalił rozporządzenie wprowadzające płacę minimalną dla zawodowych kierowców w wysokości 158,32 NOK za godzinę. Nowe przepisy zostały ogłoszone 28 maja br. i wejdą w życie 1 lipca 2015 r.

Podstawowym celem rozporządzenia przyjętego przez Komitet, było zapewnienie płac i warunków zatrudnienia na jednolitym poziomie, zarówno dla kierowców norweskich, jak i zagranicznych. Przyjęte rozwiązanie ma dodatkowo nie dopuścić do naruszenia zasad konkurencji i zahamować tracenie zamówień przez przewoźników norweskich. Mechanizm zastosowania stawki minimalnej płacy jest zgodny z dyrektywą 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 16 grudnia 1996 r., dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, której postanowienia Norwegia zgodziła się przestrzegać. Obecnie w Europie dość wyraźnie obserwowany jest proces zamykania rynków transportowych przez państwa obawiające się głównie „tańszej” konkurencji stosując wprowadzanie stawki minimalnej na dowolnym poziomie. Takie możliwości państw wynikają wprost z treści art. 3 dyrektywy 96/71/WE.

Norweska stawka minimalna dla kierowców ma wynosić 158,32 korony norweskie za godzinę (ok. 74 zł, czyli ok. 18 euro). Dodatkowo omawiana płaca ma być wzbogacona o dietę, zgodnie z norweskimi stawkami wolnymi od podatku w wysokości 307 koron za dobę (ok. 144 zł, tj. ok 35 euro).

Jak wynika z polskich regulacji, tj. załącznika do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r., kierowca będący oddelegowany do pracy na terenie Norwegii powinien otrzymać maksymalną dietę w wysokości 451 NOK (ok 214,59 zł przy kursie 0,47NOK za 1zł ) oraz 375 NOK (ok 178,42 zł przy kursie 0,47NOK za 1zł) ryczałtu za nocleg spędzany na terenie Norwegii.

Przy założeniu, że kierowca będzie pracował na terenie Norwegii 8 godzin w ciągu jednego dnia, jego norweskie wynagrodzenie za dzień pracy (pensja zasadnicza + dieta) będzie musiało wynosić blisko 1574 NOK, czyli 185 euro (740 zł). Obecnie bardzo trudno jest jednoznacznie wskazać, czy norweskie prawo dopuszcza zaliczanie polskich diet i ryczałtów za noclegi jako część płacy minimalnej. Niemniej jednak, niezależnie od interpretacji prawa jaką zapewne w niedługim czasie przedstawi Norwegia, kwota konieczna do dopłaty jako różnica między płacą norweską, a polską będzie na bardzo wysokim poziomie.

Źródło:

Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej w Oslo

Jakub Ordon

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 37414 )
Array ( [docId] => 37414 )