Nowe stanowisko GIP w sprawie diet kierowców

Autor: Łukasz Prasołek
Data: 26-05-2015 r.

Główny Inspektorat Pracy uznał, że kierowcy przejeżdżający przez miejscowość, w której znajduje się siedziba lub oddział pracodawcy, lub powracający do niej kilka razy mają prawo do diet z tego tytułu.

Zdaniem GIP takie przejazdy powinny być traktowane jako jedna podróż służbowa. Jeśli suma odcinków tych wyjazdów wynosi co najmniej 8 godzin, kierowca nabywa prawo do 1/2 diety, a gdy przekroczy 12 godzin − w pełnej wysokości.

Kilka odcinków – brak diety

W przypadku pracodawców wielozakładowych oraz kierowców realizujących większą liczbę krótkich kursów, powracających w ciągu każdego dnia kilkukrotnie do miejscowości, w której znajduje się firma, dzień pracy może składać się z kilku odcinków podróży służbowej.

Tacy kierowcy nieustannie przejeżdżają przez teren miejscowości, w których pracodawca ma filię, oddział lub przedstawicielstwo. Wówczas podróże służbowe są podzielone na odcinki, z których żaden nie obejmuje minimum 8 godzin, z czym wiązałoby się prawo do diety.

Nieprecyzyjne przepisy

Główny Inspektorat Pracy stwierdził, że przepisy nie określają precyzyjnie momentu rozpoczęcia podróży krajowej, wymagającej opuszczenia przez kierowcę miejscowości, w której znajduje się siedziba lub oddział pracodawcy. Można z nich jednak wywieść, że początkiem takiej podróży jest moment faktycznego wyjazdu, a nie chwila opuszczenia granic miejscowości, w której znajduje się siedziba pracodawcy.

GIP zwrócił też uwagę, że trzeba odróżnić przypadki, w których kierowca wykonuje przewozy na terenie miejscowości siedziby pracodawcy, nie będąc w podróży służbowej, od sytuacji, gdy rozpoczyna podróż, podejmując przewóz poza tę miejscowość.

Kierowcy dostaną diety

Zgodnie z nową wykładnią pracodawca, aby prawidłowo rozliczyć takie podróże, musi zsumować wszystkie przejazdy kierowcy, licząc czas ich trwania od momentu opuszczenia jego siedziby lub oddziału do momentu przyjazdu do siedziby lub oddziału zakładu, a nie przekroczenia granic administracyjnych miejscowości, w której się znajduje.

Co więcej, podróży nie przerywa przejazd przez miejscowość, w której znajduje się oddział lub siedziba zakładu, jeśli kierowca nie wyładowuje tam, ani nie załadowuje towaru. W efekcie wielu pracodawców będzie musiało zacząć wypłacać diety kierowcom, którzy do niedawna nie mieli do nich prawa.

Łukasz Prasołek, prawnik specjalizujący się w zagadnieniach czasu pracy kierowców, asystent sędziego w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 37218 )
Array ( [docId] => 37218 )

Array ( [docId] => 37218 )