Nowe przepisy - wypłata ryczałtu dla kierowców w podróży służbowej

Autor: Adam Hrycak
Data: 29-09-2014 r.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zaproponowało dwa sposoby wypłacania kierowcom należności z tytułu delegacji. Kierowcy będą dostawać ryczałt w wysokości procentowej wartości diety lub dodatek za rozłąkę.

Ministerstwo Infrastruktury przedstawiło dwa projekty zmian w ustawie o czasie pracy kierowców. Jest to odpowiedź na uchwałę Sądu Najwyższego z 12 czerwca 2014 r., która nakłada na przewoźników obowiązek wypłacania ryczałtu za nocleg w kabinie pojazdu. Jedno z rozwiązań wybiorą organizacje przewoźników oraz związki zawodowe kierowców w drodze konsultacji.

Nowy sposób liczenia ryczałtu

Pierwszy z projektów zakłada ustanowienie w ustawie o czasie pracy kierowców odrębnego od Kodeksu pracy rozporządzenia w sprawie należności przysługujących kierowcy z tytułu podróży służbowej krajowej oraz zagranicznej.

Zgodnie z projektem rozporządzenia kierowca będący w krajowej delegacji dostanie zwrot kosztów noclegu w hotelu w wysokości potwierdzonej rachunkiem, jednak nie wyższej za dobę niż określony w rozporządzeniu procent diety. Natomiast jeśli kierowcy nie zapewniono bezpłatnego noclegu, odebrał odpoczynek w kabinie pojazdu albo nie przedłożył rachunku z hotelu, otrzyma ryczałt wyliczony jako procentowa wartość diety.

Jeżeli kierowca pojedzie za granicę, otrzyma zwrot kosztów noclegu w hotelu w wysokości stwierdzonej rachunkiem. Maksymalna wysokość tej kwoty (wyrażonej w euro) będzie jednak określona w rozporządzeniu. Jeśli kierowcy nie zapewniono bezpłatnego noclegu, odebrał odpoczynek w kabinie pojazdu albo nie przedłożył rachunku z hotelu, otrzyma ryczałt w euro w wysokości określonej w rozporządzeniu. Ryczałt będzie można wypłacić w walucie uzgodnionej z kierowcą.

Dodatek za rozłąkę

Drugi projekt zmian w ustawie o czasie pracy kierowców przewiduje, że kierowcy będzie wypłacany specjalny dodatek za rozłąkę, jeśli pojedzie w podróż służbową. Nie będą mu się należały dieta i ryczałt za nocleg.

Warunki wypłacania dodatku ma określać układ zbiorowy pracy lub regulamin wynagradzania albo umowa o pracę (jeśli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie ma obowiązku ustalić regulaminu wynagradzania).

Źródło:

projekty ustaw o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz projektu rozporządzenia ministra infrastruktury i rozwoju w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących kierowcy z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju – przekazane do konsultacji organizacjom zrzeszającym przewoźników i związkom zawodowym kierowców.

Adam Hrycak, prawnik, specjalista z zakresu transportu drogowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 35776 )
Array ( [docId] => 35776 )

Array ( [docId] => 35776 )