Nowe przepisy - wypłata ryczałtu dla kierowców w podróży służbowej

Autor: Adam Hrycak
Data: 29-09-2014 r.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zaproponowało dwa sposoby wypłacania kierowcom należności z tytułu delegacji. Kierowcy będą dostawać ryczałt w wysokości procentowej wartości diety lub dodatek za rozłąkę.

Ministerstwo Infrastruktury przedstawiło dwa projekty zmian w ustawie o czasie pracy kierowców. Jest to odpowiedź na uchwałę Sądu Najwyższego z 12 czerwca 2014 r., która nakłada na przewoźników obowiązek wypłacania ryczałtu za nocleg w kabinie pojazdu. Jedno z rozwiązań wybiorą organizacje przewoźników oraz związki zawodowe kierowców w drodze konsultacji.

Nowy sposób liczenia ryczałtu

Pierwszy z projektów zakłada ustanowienie w ustawie o czasie pracy kierowców odrębnego od Kodeksu pracy rozporządzenia w sprawie należności przysługujących kierowcy z tytułu podróży służbowej krajowej oraz zagranicznej.

Zgodnie z projektem rozporządzenia kierowca będący w krajowej delegacji dostanie zwrot kosztów noclegu w hotelu w wysokości potwierdzonej rachunkiem, jednak nie wyższej za dobę niż określony w rozporządzeniu procent diety. Natomiast jeśli kierowcy nie zapewniono bezpłatnego noclegu, odebrał odpoczynek w kabinie pojazdu albo nie przedłożył rachunku z hotelu, otrzyma ryczałt wyliczony jako procentowa wartość diety.

Jeżeli kierowca pojedzie za granicę, otrzyma zwrot kosztów noclegu w hotelu w wysokości stwierdzonej rachunkiem. Maksymalna wysokość tej kwoty (wyrażonej w euro) będzie jednak określona w rozporządzeniu. Jeśli kierowcy nie zapewniono bezpłatnego noclegu, odebrał odpoczynek w kabinie pojazdu albo nie przedłożył rachunku z hotelu, otrzyma ryczałt w euro w wysokości określonej w rozporządzeniu. Ryczałt będzie można wypłacić w walucie uzgodnionej z kierowcą.

Dodatek za rozłąkę

Drugi projekt zmian w ustawie o czasie pracy kierowców przewiduje, że kierowcy będzie wypłacany specjalny dodatek za rozłąkę, jeśli pojedzie w podróż służbową. Nie będą mu się należały dieta i ryczałt za nocleg.

Warunki wypłacania dodatku ma określać układ zbiorowy pracy lub regulamin wynagradzania albo umowa o pracę (jeśli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie ma obowiązku ustalić regulaminu wynagradzania).

Źródło:

projekty ustaw o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz projektu rozporządzenia ministra infrastruktury i rozwoju w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących kierowcy z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju – przekazane do konsultacji organizacjom zrzeszającym przewoźników i związkom zawodowym kierowców.

Adam Hrycak, prawnik, specjalista z zakresu transportu drogowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 35776 )
Array ( [docId] => 35776 )

Array ( [docId] => 35776 )