Pracodawca może kontrolować telefon służbowy kierowcy

Data: 08-06-2016 r.

Z uwagi na specyfikę relacji między pracownikiem a pracodawcą, jaką tworzy stosunek pracy, obie strony mają wobec siebie wzajemne prawa i obowiązki. Pracownik pracuje pod kierownictwem pracodawcy, wykonując umówioną pracę starannie i sumiennie. Powinien też stosować się do poleceń przełożonego i dbać o dobro zakładu pracy.

Z kolei pracodawca jest obowiązany w szczególności:

 

1) zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami,

2) organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji, wysokiej wydajności i należytej jakości pracy.

To pracodawca zapewnia wszelkie warunki konieczne do świadczenia pracy, dostarczając pracownikowi potrzebne narzędzia, materiały i udostępniając odpowiednio wyposażone stanowisko pracy. Jednym z niezbędnych narzędzi komunikacyjnych służących w pracy jest telefon. Powierzając telefon pracownikowi, pracodawca powinien określić zasady jego użytkowania, w tym także sposób, zakres kontrolowania rozmów w czasie pracy (nagrywanie, sprawdzanie billingów z połączeniami).

Należy pamiętać, że wszelkie sposoby kontroli powinny być kierowcy przedstawione. Kierowca powinien mieć świadomość, że jego rozmowy mogą być rejestrowane lub on sam może być lokalizowany dzięki satelitarnej usłudze telekomunikacyjnej (geolokacja). Pracodawca może korzystać z takich metod by mieć możliwość monitorowania, gdzie aktualnie pracownik przebywa w czasie pracy; szczególnie, gdy jest to uzasadnione jej rodzajem (kierowca).

Niedopuszczalne jest natomiast inwigilowanie pracownika bez jego wiedzy (np. stosowanie podsłuchów) lub poza godzinami pracy, w czasie prywatnym (np. w czasie urlopu). Jedną z podstawowych zasad prawa pracy jest bowiem poszanowanie godności i innych dóbr osobistych pracownika.

Izabela Nowacka,specjalista ds. kadrowo-płacowych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 39092 )
Array ( [docId] => 39092 )