Kierowcy zapłacimy 12 zł za godzinę pracy

Data: 08-06-2016 r.

Od 1 stycznia 2017 r. minimalna stawka godzinowa ma wynosić ponad 12 zł brutto dla pracujących na określonych umowach-zlecenia oraz o świadczenie usług, w tym samozatrudnionych. Rada Ministrów 31 maja 2016 r. przyjęła projekt nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Co jeszcze się zmieni?

Nowa regulacja ma przeciwdziałać nadużywaniu umów cywilnoprawnych i chronić osoby otrzymujące wynagrodzenie na najniższym poziomie. Chodzi o to, aby ograniczyć zjawisko polegające na tym, że osoba zatrudniona na umowie cywilnoprawnej ma wynagrodzenie znacznie niższe od minimalnego wynagrodzenia przysługującego pracującemu na etacie.

100% wynagrodzenia w pierwszym roku pracy

Wprowadzono także inne przepisy służące ochronie osób otrzymujących wynagrodzenie na najniższym poziomie. Projekt likwiduje przepisy, które różnicują wysokość minimalnego wynagrodzenia dla pracownika etatowego ze względu na staż pracy. Obecnie pracownik w pierwszym roku pracy musi otrzymać co najmniej 80% płacy minimalnej. Od 1 stycznia 2017 r. wszyscy pracownicy – niezależnie od stażu pracy – otrzymają minimalne wynagrodzenie w takiej samej, pełnej wysokości. Takie rozwiązanie znosi dyskryminację młodych ludzi na rynku pracy.

Dodatek za pracę w porze nocnej – osobno

Zaproponowano także przepis, aby dodatek do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej nie był uwzględniany przy obliczaniu minimalnego wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na etacie. Obecnie dodatek ten jest brany pod uwagę przy obliczaniu pensji minimalnej. Oznacza to, że osoby najniżej wynagradzane są gorzej traktowane w porównaniu z osobami lepiej wynagradzanymi, otrzymującymi pensję wyższą niż pensja minimalna.

Będzie dodatkowa ochrona wynagrodzenia

Zatrudniony (na umowie zlecenia lub o świadczenie usług) nie będzie mógł się zrzec prawa do minimalnej stawki godzinowej lub przenieść je na inną osobę. Ma to chronić zleceniobiorcę przed próbami omijania tej regulacji przez zleceniodawcę. Wynagrodzenie wynikające z zastosowania minimalnej stawki godzinowej ma być wypłacane w formie pieniężnej. Ma to zapobiec nadużyciom ze strony zleceniodawcy, który może nakłaniać zleceniobiorcę, aby przyjął wynagrodzenie np. w formie towarów produkowanych przez firmę. Dzięki temu rozwiązaniu będzie można sprawdzić, czy rzeczywiście wypłacono wynagrodzenie w należnej kwocie. Jednym z elementów ochrony zleceniobiorcy jest także gwarancja otrzymywania wynagrodzenia w wysokości minimalnej stawki godzinowej, co najmniej raz w miesiącu.

Płaca minimalna obejmie wszystkie umowy

Minimalną stawkę godzinową zastosujemy do wszystkich umów, bez względu na sposób ustalania wynagrodzenia (wg stawki godzinowej, dziennej, tygodniowej, miesięcznej itp.). Przy tym stawka będzie corocznie waloryzowana o wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Strony ustalą liczbę przepracowanych godzin

Zleceniodawca i zleceniobiorca ustalą między sobą sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług. Jeśli tego nie zrobią, wtedy zleceniobiorca będzie przedkładał zleceniodawcy (w formie papierowej lub elektronicznej) informację o liczbie godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług. Będzie musiał ją przedstawić przed terminem wypłaty wynagrodzenia, tak aby mogła stać się podstawą obliczenia wynagrodzenia.

Więcej uprawnień dla PIP

Państwowa Inspekcja Pracy będzie miała więcej uprawnień. PIP ma kontrolować czy podmiot kontrolowany wypłacił minimalną stawkę godzinową. Inspekcja będzie mogła wydać polecenie wypłaty wynagrodzenia w wymaganej wysokości.

Za naruszenie przepisów o zapewnieniu minimalnej stawki godzinowej będą kary. Przedsiębiorca, osoba działająca w jego imieniu albo osoba działająca w imieniu innej jednostki organizacyjnej, która wypłaca należne wygrodzenie za każdą godzinę pracy w wysokości niższej od obowiązującej minimalnej stawki godzinowej –  może dostać karę grzywny od 1.000 do 30.000 zł.

Źródło:

Źródło: KPRM

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 39091 )
Array ( [docId] => 39091 )

Array ( [docId] => 39091 )