Przewoźnik może wymagać, aby kierowca na zleceniu odbył szkolenie bhp

Data: 10-08-2016 r.

Przewoźnik, który zatrudnia kierowców na bazie umowy o pracę musi przeszkolić nowo zatrudnionych kierowców z zakresu bhp. Nie ma natomiast takiego obowiązku wobec kierowców pracujących na podstawie umowy zlecenia. Może jednak żądać, aby kierowca zleceniobiorca odbył szkolenie we własnym zakresie.

Pracodawca jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, o których mowa w art. 207 § 2 kp, osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, a także osobom prowadzącym w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę na własny rachunek działalność gospodarczą. Takie same obowiązki mają przedsiębiorcy niebędący pracodawcami (czyli niezatrudniający żadnych pracowników), organizujący pracę wykonywaną przez osoby fizyczne m.in. na podstawie umów zlecenia.

Przepis art. 207 § 2 kp jedynie ogólnie zobowiązuje pracodawcę, by chronił zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W szczególności pracodawca powinien m.in. organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy, zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bhp, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń.

Obowiązek zapewnienia przeszkolenia w zakresie bhp przed dopuszczeniem do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie istnieje tylko w odniesieniu do pracowników, co wynika z art. 2373 § 2 kp. Nie ma on bezpośredniego zastosowania do zleceniobiorców.

Przyjęło się więc, że to zleceniodawca decyduje czy wymagać od zleceniobiorcy zaliczenia szkolenia, biorąc pod uwagę ryzyko zawodowe, warunki, czynniki pracy, a w szczególności ocenę zagrożeń, stopień narażenia na wypadki przy wykonywaniu prac zleconych. Innymi słowy, jeżeli szkolenie miałoby zapewnić wykonawcy zlecenia pracę w warunkach niezagrażających życiu czy zdrowiu, to powinno być one przeprowadzone.

Potwierdził to Departament Prawny GIP (GNP/426/4560-364/07/PE), który uznał, że jeżeli rodzaj wykonywanej pracy, stopień zagrożeń związanych z warunkami pracy lub przebiegiem procesów jest tak znaczny, że wskazane jest, aby nawet do doraźnego wykonywania tych prac lub przebywania w tych warunkach były dopuszczane wyłącznie osoby fizyczne przeszkolone w zakresie bhp, to pracodawca lub inny podmiot organizujący pracę może wymagać od osoby, z którą zawiera umowę cywilnoprawną, poddania się szkoleniu. Wówczas osoba ta ma na podstawie art. 211 kp obowiązek odbycia takiego instruktażu.

Izabela Nowacka, specjalista ds. kadrowo-płacowych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 39352 )
Array ( [docId] => 39352 )

Array ( [docId] => 39352 )