Zatrudnienie kierowcy z wyrokiem

Data: 29-09-2015 r.

Osoba, która była skazana na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania może być zatrudniona na stanowisku kierowcy autobusu komunikacji miejskiej. Istotne jest to, czy nie ma zakazu prowadzenia pojazdów.

W obecnym stanie prawnym jedynym wymogiem związanym z niekaralnością kierowców jest aby nie posiadali oni na swoim koncie zakazu wykonywania zawodu kierowcy. Wyjątkiem są jedynie kierowcy taksówek, od których wymaga się dodatkowo, aby nie byli skazani za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

Oznacza to, że każdy kierowca, z wyjątkiem kierowcy taksówki, może być karany prawomocnymi wyrokami i innymi sankcjami, za przeróżne czyny zabronione, nawet w komunikacji, lecz dopóki sąd nie wyda mu zakazu wykonywania zawodu kierowcy, można go zgodnie z prawem zatrudniać jako kierowcę.

Przykładowo, kierowca autobusu komunikacji miejskiej został skazany wyrokiem sądu rejonowego i została mu wymierzona kara pozbawienia wolności z art. 284 § 2 Kodeksu karnego. Przepis ten stanowi, że ten, kto przywłaszcza sobie powierzoną mu rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Nie jest więc nawet bezpośrednio związany z zawodem kierowcy. Dodatkowo, jeżeli kierowca posiada wymagane uprawnienia oraz nie ma zakazu prowadzenia, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zatrudnić go na tym stanowisku.

Ewa Matejczyk, prawnik specjalizujący się w przepisach transportowych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 37820 )
Array ( [docId] => 37820 )

Array ( [docId] => 37820 )