Zwrot kosztów delegacji zleceniobiorcy

Data: 08-07-2013 r.

Kierowca zatrudniony na podstawie umowy prawa cywilnego ma prawo do diet i innych świadczeń służących pokryciu kosztów delegacji. Zleceniobiorca może zatem domagać się zwrotu kosztów delegacji związanych z realizacją umowy.

W przypadku zleceniobiorców nie można mówić o podróżach służbowych, gdyż jest to pojęcie ściśle związane z zatrudnieniem pracowniczym. Przepisy podatkowe posługują się wobec nich sformułowaniem „podróż”, które ma znacznie szerszy zakres niż pojęcie „podróż służbowa pracownika”.


Podróż to każdy wyjazd osoby niebędącej pracownikiem, mający związek z wykonywaniem określonych czynności na rzecz zleceniodawcy. Podróże zleceniobiorców są zbliżone do definicji wynikającej z ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców, praktycznie obejmując każdy wyjazd służbowy, z ładunkiem lub bez poza miejscowość, w której znajduje się miejsce prowadzenia działalności zleceniodawcy. Kierowca zatrudniony na zlecenie może więc wyjechać w podróż po kraju i za granicę.

Zwroty kosztów delegacji zleceniobiorcy mogą przybrać jedną z dwóch form, jest to zależne od treści zawartej umowy. Kwoty te mogą być wypłacane jako wynagrodzenie ryczałtowe, można również odrębnie rozliczać diety i ryczałty za nocleg. Ta druga opcja jest bardziej korzystna dla przewoźnika, gdyż zwroty kosztów delegacji zleceniobiorcy są wyłączone z podstawy wymiaru podatku i składek ZUS do wysokości wynikającej z przepisów dotyczących pracowników sfery budżetowej. Oznacza to, że jeśli świadczenia te są wypłacane zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie przekraczają określonych tam limitów, a wyjazdy są związane z działalnością zleceniodawcy, można wyłączyć te kwoty z podatku i składek.

Agata Lankamer-Prasołek, prawnik specjalizujący się w zagadnieniach z zakresu prawa pracy i czasu pracy kierowców, były pracownik PIP


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 32172 )
Array ( [docId] => 32172 )

Array ( [docId] => 32172 )