Będzie więcej umów na przewozy międzygminne

Data: 04-11-2014 r.

Gmina będzie mogła organizować przewozy na liniach prowadzących do sąsiedniej gminy, która leży na terenie innego powiatu lub województwa. W związku z tym gminy będą zawierać więcej umów na wykonywanie takich przewozów.

Do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Wynika z niego, że związki międzygminne będą mogły zawierać w sprawie transportu zbiorowego porozumienia z innymi związkami międzygminnymi, tzw. związkami komunalnymi. Organizatorem przewozów byłby ten związek, któremu przekazano organizację transportu na określonym obszarze lub wyznaczonych liniach komunikacyjnych.

Związki międzygminne będą mogły też zawierać porozumienia z gminami, które nie są ich członkami. Ponadto gmina, która nie jest członkiem związku międzygminnego, będzie mogła zawrzeć porozumienie z gminą będącą członkiem związku. W obu tych przypadkach organizatorem transportu mógłby być związek międzygminny albo gmina.

Porozumienia transportowe

Ta nowa formuła współpracy nosi nazwę „porozumienia transportowego”. Porozumienia nie będą zawierane w sprawie organizowania transportu i zarządzania nim w granicach gminy, powiatu lub województwa. Mają być wykorzystywane wyłącznie w odniesieniu do linii komunikacyjnych leżących między tymi obszarami. Przystąpienie do porozumienia będzie możliwe, nawet jeśli jedna ze stron – gmina lub związek międzygminny – w ogóle nie wniosą wkładu finansowego w dane przedsięwzięcie. W porozumieniu jego uczestnicy będą mogli przyjąć dowolne zasady finansowania zadań.

Zawarcie porozumień transportowych nie będzie miało wpływu na to, które podmioty są zobowiązane do opracowania planów transportowych. Nie spowoduje też żadnych zmian co do tego, które organy po 1 lipca 2016 r. będą wydawały decyzje administracyjne o potwierdzeniu zgłoszenia przewozu.

Więcej nowych linii

Dzięki zmianie przepisów gminy będą mogły organizować przewozy w porozumieniu z sąsiadującymi gminami z innych powiatów lub województw. Obecnie jest z tym problem, jeśli gmina wchodzi w skład związku międzygminnego, czyli komunalnego. Według dzisiejszych przepisów nie można zawrzeć porozumienia pomiędzy taką gminą a sąsiednią gminą z innego województwa czy powiatu, która nie wchodzi w skład związku. Gmina nie może też zawrzeć porozumienia ze związkiem komunalnym, w którego skład wchodzi sąsiednia gmina z innego powiatu lub województwa.

Źródło:

projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym – skierowany do opinii Biura Analiz Sejmowych i Biura Legislacyjnego.

Paweł Borek, prawnik, specjalista z zakresu transportu drogowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 35976 )
Array ( [docId] => 35976 )

Array ( [docId] => 35976 )