Będzie więcej umów na przewozy międzygminne

Data: 04-11-2014 r.

Gmina będzie mogła organizować przewozy na liniach prowadzących do sąsiedniej gminy, która leży na terenie innego powiatu lub województwa. W związku z tym gminy będą zawierać więcej umów na wykonywanie takich przewozów.

Do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Wynika z niego, że związki międzygminne będą mogły zawierać w sprawie transportu zbiorowego porozumienia z innymi związkami międzygminnymi, tzw. związkami komunalnymi. Organizatorem przewozów byłby ten związek, któremu przekazano organizację transportu na określonym obszarze lub wyznaczonych liniach komunikacyjnych.

Związki międzygminne będą mogły też zawierać porozumienia z gminami, które nie są ich członkami. Ponadto gmina, która nie jest członkiem związku międzygminnego, będzie mogła zawrzeć porozumienie z gminą będącą członkiem związku. W obu tych przypadkach organizatorem transportu mógłby być związek międzygminny albo gmina.

Porozumienia transportowe

Ta nowa formuła współpracy nosi nazwę „porozumienia transportowego”. Porozumienia nie będą zawierane w sprawie organizowania transportu i zarządzania nim w granicach gminy, powiatu lub województwa. Mają być wykorzystywane wyłącznie w odniesieniu do linii komunikacyjnych leżących między tymi obszarami. Przystąpienie do porozumienia będzie możliwe, nawet jeśli jedna ze stron – gmina lub związek międzygminny – w ogóle nie wniosą wkładu finansowego w dane przedsięwzięcie. W porozumieniu jego uczestnicy będą mogli przyjąć dowolne zasady finansowania zadań.

Dzięki zmianie przepisów gminy będą mogły organizować przewozy w porozumieniu z sąsiadującymi gminami z innych powiatów lub województw. Obecnie jest z tym problem, jeśli gmina wchodzi w skład związku międzygminnego, czyli komunalnego. Według dzisiejszych przepisów nie można zawrzeć porozumienia pomiędzy taką gminą a sąsiednią gminą z innego województwa czy powiatu, która nie wchodzi w skład związku. Gmina nie może też zawrzeć porozumienia ze związkiem komunalnym, w którego skład wchodzi sąsiednia gmina z innego powiatu lub województwa.

Źródło:

projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym – skierowany do opinii Biura Analiz Sejmowych i Biura Legislacyjnego.

Paweł Borek, prawnik, specjalista z zakresu transportu drogowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 35976 )
Array ( [docId] => 35976 )

Array ( [docId] => 35976 )