Brak listu przewozowego lub niekompletnie wypełniony list – odpowiedzialność

Data: 23-02-2016 r.

Dokument przewozowy lub list przewozowy to bardzo ważny dokument, z którym wiążą się równie ważne prawa i obowiązki przewoźnika. Potwierdzony przez przewoźnika list przewozowy otrzymany od podmiotu wydającego przesyłkę do przewozu uważa się za dowód zawarcia umowy przewozu. List przewozowy może być przekazany w formie elektronicznej, w formie wydruku komputerowego lub w innej formie.

Ważne, aby list przewozowy zawierał wymagane informacje, tj.:

 
  • nazwę i adres nadawcy, jego podpis oraz określenie placówki przewoźnika zawierającej umowę,
  • miejsce przeznaczenia przesyłki oraz nazwę i adres odbiorcy,
  • określenie rzeczy, masy, liczby sztuk przesyłki, sposobu opakowania i oznaczenia,
  • inne wskazania i oświadczenia, wymagane albo dopuszczone zgodnie z przepisami ze względu na warunki danej umowy lub sposób rozliczeń.

Po załadowaniu rzeczy przewoźnik powinien sprawdzić ich zgodność z otrzymanym dokumentem przewozowym. Wszelkie niezgodności, wady i uszkodzenia ładunku winny zostać odnotowane w tym dokumencie lub załączonym protokole. Brak jakichkolwiek uwag w tym zakresie oznacza, że przewoźnik przyjął do przewozu określone w dokumencie rzeczy i za nie odpowiada podczas przewozu. W liście przewozowym należy odnotować również wszelkie niezawinione przez przewoźnika okoliczności, które mogą spowodować np. opóźnienie w realizacji przewozu.

Istotnym aspektem jest to, że w trakcie realizacji przewozu zarówno nadawca, jak i odbiorca mogą zmienić warunki przewozu co do miejsca dostawy, określonego odbiorcy lub zwrotu przesyłki do miejsca nadania. Takie rozporządzenie może nastąpić po przedstawieniu egzemplarza listu przewozowego i złożeniu pisemnego oświadczenia.

Dostarczenie ładunku do odbiorcy i przyjęcie przez niego towarzyszącego ładunkowi listu przewozowego oznacza zrealizowanie przewozu i zobowiązanie się do zapłaty należności ciążących na przesyłce. Przewoźnik nie powinien decydować się na realizację przewozu, jeśli nie otrzyma listu przewozowego lub otrzymany dokument nie będzie zawierał kompletnych informacji. W przypadku kontroli drogowej bez dokumentu przewozowego lub z niekompletnymi informacjami może powstać wątpliwość co do pochodzenia przewożonych rzeczy, których rozwianie może zająć cenny czas. W przypadku braku dokumentu przewozowego kierowcy oraz zarządzającemu transportem u przewoźnika grozić może mandat w wysokości 500 zł, a w przypadku niekompletnych danych w dokumencie przewozowym zarządzającemu transportem grozić może mandat 300 zł.

Paweł Miklis, specjalista w zakresie transportu

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 38618 )
Array ( [docId] => 38618 )