Kto ma obowiązek usunąć zabrudzenia pojazdu powstałe w czasie załadunku

Data: 02-02-2016 r.

Przemieszczanie wszelkiego rodzaju rzeczy zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem. Jeśli coś nie jest zaprojektowane z myślą, że będzie przemieszczane, przenoszone czy przewożone – zawsze istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia czy zniszczenia takiej rzeczy.

Sam transport, jeśli tylko jest wykonywany z zachowaniem zasad dotyczących prawidłowego umieszczenia ładunku w przestrzeni ładunkowej i przestrzegania zasad ruchu drogowego podczas przejazdu łącznie z zachowaniem „szczególnej ostrożności”, minimalizuje ryzyko zniszczenia czy uszkodzenia przewożonych rzeczy. Największym ryzykiem obarczone są zatem wszelkie czynności związane z manipulowaniem ładunkiem, czyli krótko mówiąc, załadunek i rozładunek.

Przewoźnik przejmuje odpowiedzialność za ładunek z chwilą załadowania go na pojazd. Przewoźnik ma prawo sprawdzić zgodność załadowanych rzeczy z listem przewozowym w obecności nadawcy (lub załadowcy). Takiego sprawdzenia należy dokonać pod kątem zarówno rodzaju przewożonych rzeczy, jak i ich ilości. Wszelkie niezgodności należy odnotować w liście przewozowym. Warto zwrócić uwagę również na opakowanie, gdyż zasadniczo powinno ono być jak najbardziej znormalizowane, czyli pozwalać na łatwą manipulację, powinno zabezpieczać ładunek przed normalnymi skutkami przewożenia, jak i umożliwiać łatwe zamocowanie.

Jeśli szczegółowa umowa zawarta z przewoźnikiem nie stanowi inaczej, wówczas czynności związane z załadunkiem i rozładunkiem należą odpowiednio do nadawcy i odbiorcy towaru. Nadawca towaru lub inny podmiot wykonujący czynności związane z załadunkiem jest odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia ładunku czy pojazdu powstałe podczas wykonywanych przez niego tych czynności. Gdyby zatem doszło np. do zanieczyszczenia ładowni czy pojazdu, do wylania się jakiejś substancji lub rozsypania – obowiązek usunięcia skutków powstałych podczas czynności ładunkowych spoczywa na załadowcy. Jest on zobligowany do posprzątania pojazdu czy terenu i usunięcia innych szkód.

Powyżej opisaną kwestię reguluje przepis art. 43 i 44 ustawy Prawo przewozowe. Usunięcie zabrudzeń czy innych szkód ciąży na podmiocie, który dokonywał czynności ładunkowych, ale kwestią umowną między nim a przewoźnikiem jest sposób ich usunięcia. Tak więc to, czy załadowca swoimi środkami wyczyści pojazd, czy też przyjmie fakturę obciążającą go usługą czyszczenia pojazdu dokonaną przez inną firmę – jest kwestią porozumienia się przewoźnika i załadowcy.

Paweł Miklis, specjalista w zakresie transportu

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 38543 )
Array ( [docId] => 38543 )

Array ( [docId] => 38543 )