Charytatywny transport osób

Autor: Ewa Matejczyk
Data: 08-04-2014 r.

Charytatywnych przewozów dzieci do przedszkola nie można zakwalifikować do przewozów na potrzeby własne. Żeby móc je realizować trzeba koniecznie dysponować licencją na wykonywanie transportu drogowego osób.

Nieodpłatne przewozy dzieci do przedszkola mogą być wykonane tylko na podstawie licencji na wykonywanie transportu osób. Tablica „przewóz dzieci” nie wystarczy.

Przewozy te nie mogą być uznane za przewozy na potrzeby własne, ponieważ nie spełniają jednego z koniecznych warunków, które muszą zaistnieć łącznie, żeby tak zakwalifikować ten przewóz. Mianowicie nie są przewozem pracowników i ich rodzin.

Transportem drogowym jest każdy przejazd wykonywany przez przedsiębiorcę pomocniczo do działalności gospodarczej, jeśli nie spełnia wszystkich warunków mogących zakwalifikować go jako przewóz na potrzeby własne. Wówczas wymagane jest uzyskanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji na wykonywanie transportu osób.

Przewóz na potrzeby własne to każdy przejazd pojazdu po drogach publicznych z pasażerami lub bez, załadowanego lub bez ładunku, przeznaczonego do nieodpłatnego krajowego i międzynarodowego przewozu osób lub rzeczy, wykonywany przez przedsiębiorcę pomocniczo w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej, spełniający łącznie następujące warunki:

  • pojazdy używane do przewozu są prowadzone przez przedsiębiorcę lub jego pracowników,

  • przedsiębiorca legitymuje się tytułem prawnym do dysponowania pojazdami,

  • w przypadku przejazdu pojazdu załadowanego − rzeczy przewożone są własnością przedsiębiorcy lub zostały przez niego sprzedane, kupione, wynajęte, wydzierżawione, wyprodukowane, wydobyte, przetworzone lub naprawione albo celem przejazdu jest przewóz osób lub rzeczy z przedsiębiorstwa lub do przedsiębiorstwa na jego własne potrzeby, a także przewóz pracowników i ich rodzin,

  • nie jest przewozem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie usług turystycznych.

Ewa Matejczyk, prawnik specjalizujący się w przepisach transportowych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 34614 )
Array ( [docId] => 34614 )