Co musi zawierać zaświadczenie o delegowaniu kierowcy do Francji

Data: 09-07-2016 r.

Od 1 lipca 2016 r. przewoźnik, który wysyła kierowcę do Francji, musi sporządzić zaświadczenie o oddelegowaniu go do pracy na terytorium Francji w dwóch egzemplarzach w języku francuskim. Jeden z nich należy przekazać kierowcy, by przechowywał go w pojeździe i okazał w przypadku kontroli. Drugi dokument musi znajdować się u przedstawiciela przedsiębiorstwa przewozowego na terenie Francji.

Zaświadczenie musi zawierać:

 • datę jego sporządzenia oraz podpis osoby upoważnionej,

 • dane kontaktowe przedsiębiorstwa transportowego delegującego pracownika − imię i nazwisko lub nazwa, formę prawną prowadzonej działalności, adres, adres e-mailowy, numer telefonu przedsiębiorstwa lub zakładu, który zwykle zatrudnia pracownika, datę i miejsce urodzenia osoby nim zarządzającej oraz oznaczenie zakładu ubezpieczeń społecznych, do którego odprowadzane są składki,

 • dane pracownika oddelegowanego − imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres stałego zamieszkania, datę podpisania umowy o pracę, prawo właściwe dla umowy o pracę, jego kwalifikacje zawodowe,

 • stawkę godzinową brutto w przeliczeniu na euro, ustalenia dotyczące pokrycia przez przedsiębiorstwo transportowe kosztów noclegów oraz posiłków w odniesieniu do jednego dnia delegacji,

 • dane kontaktowe przedstawiciela na terytorium Francji − imię i nazwisko lub nazwę przedsiębiorstwa, adres, adres e-mail, numer telefonu,

 • dane dotyczące wpisu w elektronicznym rejestrze transportu drogowego, utworzonego na podstawie rozporządzenia nr 1071/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady,

 • imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, numer identyfikacyjny SIRET (odpowiednik polskiego numeru REGON) przedsiębiorstwa lub podmiotu przyjmującego oddelegowanego kierowcę, datę rozpoczęcia oddelegowania i przewidywaną datę zakończenia, zasady ponoszenia kosztów podróży, ewentualnie, adres miejsc zakwaterowania pracownika – jedynie w przypadku oddelegowania realizowanego pomiędzy zakładami należącymi do tego samego przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw.

Właściciel firmy transportowej decyduje, jak długo może być ważne zaświadczenie, ale nie dłużej niż sześć miesięcy. Zaświadczenie trzeba wystawić jeszcze przed rozpoczęciem delegowania.

Małgorzata Skonieczna, prawnik z Kancelarii Radcy Prawnego Cezary Młotek

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 39191 )
Array ( [docId] => 39191 )

Array ( [docId] => 39191 )