Gdy pożyczamy samochód do zagranicznego przewozu, warto mieć upoważnienie od właściciela

Data: 13-05-2016 r.

Istnieje obowiązek zgłaszania zmian w wykazie pojazdów, którymi przedsiębiorca wykonuje przewozy. Zatem jeżeli chcemy się posłużyć innym samochodem, niż zgłosiliśmy do licencji lub zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, można to zrobić bez obaw, jeśli tylko zgłosimy to auto w ciągu 28 dni do organu, który wydał licencję albo zezwolenie.

Aby zgłosić skutecznie kolejny pojazd do licencji, należy posiadać tytuł prawny do dysponowania nim (np. umowę dzierżawy, użyczenia itp.) oraz określone zabezpieczenie finansowe. Jeśli liczba zgłoszonych samochodów wzrośnie, to zostaną wydane kolejne wypisy z licencji (zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego), tak by ich liczba odpowiadała liczbie zgłoszonych pojazdów. Wypisy nie są przyporządkowane do pojazdów, więc to obojętne, który wypis jeździ, w którym aucie.

Gdy przewoźnik pożyczy pojazd od innej firmy, nie zmienia się zestaw dokumentów, w jakie musi wyposażyć kierowcę. Nadal musi mieć wypis z licencji lub zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego tego podmiotu, który jest przewoźnikiem. Można jedynie na wszelki wypadek wyposażyć kierowcę w upoważnienie od właściciela (tego, który widnieje w dowodzie rejestracyjnym) pojazdu do używania go przez danego przedsiębiorcę i kierowcę. Może to zapobiec problemom w przypadku kontroli za granicą, gdy kontrolujący nabierze wątpliwości co do prawa do dysponowania pojazdem przez kierowcę pracującego dla danego przedsiębiorcy, a prowadzącego auto innej osoby. W polskich przepisach jest wymagany tego typu dokument od kierowców pojazdów zarejestrowanych za granicą, więc mogą istnieć adekwatne uregulowania w innych krajach.

Zapamiętaj!

To upoważnienie będzie zatem jedyną różnicą w dokumentacji podczas wykonywania transportu pojazdem pożyczonym z innej firmy. Przy czym dokument ten może być potrzebny w przypadku kontroli za granicą, a nie w Polsce.

Paweł Miklis, specjalista z zakresu prawa transportowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 38964 )
Array ( [docId] => 38964 )

Array ( [docId] => 38964 )