Czekają nas dużo surowsze kary za wykroczenia drogowe

Autor: Adam Hrycak
Data: 17-01-2017 r.

Sejm pracuje nad prawem o ruchu drogowym. Za wykroczenia drogowe: jazdę po alkoholu, niezatrzymanie się do kontroli i złamanie zakazu prowadzenia pojazdów będą groziły bardzo surowe kary.

Maksymalna dozwolona prędkość pojazdu albo zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym będzie wynosiła 50 km/h bez względu na porę doby.

Za spowodowanie w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego wypadku drogowego, którego skutkiem była śmierć lub ciężki uszczerbek zdrowia innej osoby będzie groził wyrok co najmniej 2 lat więzienia. Z kolei za ucieczkę przed pościgiem uprawnionego funkcjonariusza będzie groziła kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. W tej chwili jest to wykroczenie zagrożone karą grzywny do 5.000 zł. Ponadto przy wymierzaniu kary za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym sąd weźmie pod uwagę nie tylko dotyczące kierowcy dane z krajowego rejestru karnego, lecz również informacje na temat jego wykroczeń pochodzące z ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego.

Karą za złamanie zakazu prowadzenia pojazdów będzie od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.

Za ucieczkę przed kontrolą drogową oraz prowadzenie pojazdu pomimo cofnięcia uprawnień sąd będzie obligatoryjnie orzekał zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych od 1 roku do 15 lat.

W 2015 r. spośród prawie 1400 kierowców skazanych za jazdę bez uprawnień, odebranych decyzją administracyjną za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym o ponad 50 km/h, zaledwie wobec czterech orzeczono sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.

Adam Hrycak, prawnik, specjalista z zakresu transportu drogowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 39921 )
Array ( [docId] => 39921 )