Transportujesz odpady po UE? Sprawdź zasady

Autor: Paweł Miklis
Data: 16-01-2017 r.

Jeśli przewozisz odpady po unijnych państwach, po pierwsze musisz zgłosić przewóz, po drugie – odpowiednio oznakować pojazd, a po trzecie – wyposażyć kierowcę w potrzebne dokumenty. Sprawdź szczegóły.

Na terenie Polski oraz pozostałych krajów Unii Europejskiej (oprócz Niemiec) nie ma obowiązku specjalnego znakowania pojazdów przewożących odpady. W Niemczech takie samochody (dotyczy przewozu wszystkich odpadów, niezależnie od ich rodzaju i ilości) muszą być oznaczone z przodu i z tyłu:

 
  • białymi tablicami o wymiarach 40 cm (szerokość) − 30 cm (wysokość)

  • czarną literą „A” o wysokości 20 cm oraz grubości linii 2 cm

umieszczonymi poziomo na wysokości do 1,5 m nad jezdnią.

Za rok w Polsce konieczne oznakowanie

Od 24 stycznia 2018 r. również w Polsce trzeba będzie oznakować pojazdy przewożące odpady. Z przodu ma znajdować się biała tablica o wymiarach 40 cm szerokości i 30 cm wysokości. Ma ona zawierać napis „ODPADY” wielkimi literami koloru czarnego o wysokości minimum 10 cm i szerokości linii minimum 1,5 cm.

Natomiast pojazdy przeznaczone do transgranicznego transportu odpadów będzie można alternatywnie oznaczyć tablicą koloru białego o wymiarach 40 cm szerokości i 30 cm wysokości, na której będzie widniała wielka litera „A” koloru czarnego o wysokości minimum 20 cm i szerokości linii minimum 2 cm. Pewnie większość przewozów transgranicznych będzie oznakowana w sposób alternatywny, czyli dobrze znanymi i powszechnie już używanymi tablicami białymi z literą „A”.

Trzeba zgłosić przewóz

Zleceniodawca ma obowiązek zgłosić wykonanie przewozu:

  • odpadów przeznaczonych do unieszkodliwiania oraz

  • części odpadów przeznaczonych do odzysku (w zależności od rodzaju procesu odzysku).

Zgłoszenia dokonuje się do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Trzeba również uzyskać zgodę wszystkich krajów, przez które będą przewożone odpady. Przewoźnik powinien posiadać podczas przewozu także kopie dokumentów potwierdzających zgodę zainteresowanych organów oraz innych dokumentów zawierających dodatkowe warunki realizacji przewozu, a także oryginał dokumentu przesyłania sporządzany dla poszczególnych realizowanych przewozów.

Odpady mniej groźne dla środowiska, czyli takie, które nie są uznane za niebezpieczne i nie są mieszaninami różnych odpadów, a są przeznaczone do niektórych procesów odzysku, podlegają tylko ogólnemu obowiązkowi informowania. Aby go dopełnić, wystarczy sporządzić i mieć w pojeździe specjalny dokument towarzyszący, tzw. załącznik VII. Dokument ten jest natomiast sporządzany na podstawie wcześniej zawartej umowy między nadawcą a odbiorcą odpadów.

Więcej informacji na temat wykonywania różnego rodzaju przewozów znajdziesz w magazynie „Zarządzający transportem”.

Paweł Miklis, specjalista do spraw transportu drogowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 39910 )
Array ( [docId] => 39910 )