Licencje na zarobkowy przewóz osób

Data: 05-04-2016 r.

W obecnych uregulowaniach prawnych wykonywanie międzynarodowego zarobkowego przewozu osób pojazdami przystosowanymi do przewozu do dziewięciu osób łącznie z kierowcą nie wymaga uzyskania żadnych uprawnień przewozowych (licencji, zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego itd.), natomiast wymaga uzyskania odpowiedniej licencji zarobkowy krajowy przewóz osób niezależnie od liczby miejsc w pojeździe.

Żeby dokładnie tę kwestię rozstrzygnąć, warto sięgnąć do definicji zawartych w ustawie o transporcie drogowym, gdzie określono, że:

- krajowy transport drogowy – podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób lub rzeczy pojazdami samochodowymi zarejestrowanymi w kraju, za które uważa się również zespoły pojazdów składające się z pojazdu samochodowego i przyczepy lub naczepy, na terytorium RP, przy czym jazda pojazdu, miejsce rozpoczęcia lub zakończenia podróży i przejazdu oraz droga znajdują się na terytorium RP,

- międzynarodowy transport drogowy – podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób lub rzeczy pojazdami samochodowymi, za które uważa się również zespoły pojazdów składające się z pojazdu samochodowego i przyczepy lub naczepy, przy czym jazda pojazdu między miejscem początkowym i docelowym odbywa się z przekroczeniem granicy RP.

Mając to na uwadze, czy wymagana jest licencja, czy nie, decydujące znaczenie ma miejsce rozpoczęcia i zakończenia podróży. Jeżeli więc przewóz odbywa się z przekroczeniem granicy, mamy do czynienia z przewozem międzynarodowym. Natomiast trzeba mieć na uwadze fakt, że cała grupa nie musi rozpoczynać lub kończyć podróży razem, jednakże nie jest możliwe zabranie pasażera na terytorium Polski oraz następnie po trasie wysadzenie go na terenie Polski pomimo że reszta grupy będzie przewożona z przekroczeniem granicy (w takim przypadku wymagana jest odpowiednia licencja na krajowy przewóz osób). Warto dodać, że obecnie międzynarodowy przewóz osób wymaga uzyskania licencji wspólnotowej wyłącznie do przewozu osób autokarami i autobusami, czyli pojazdami o liczbie miejsc powyżej dziewięć łącznie z miejscem kierowcy.

Stan prawny regulujący przedmiotową kwestię został ustalony 15 sierpnia 2013 r., tj. kiedy weszła w życie nowelizacja ustawy o transporcie drogowym (ustawa z 16 maja 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców). Obecne przepisy ustawy o transporcie drogowym są realizacją przepisów europejskich, wobec tego we wszystkich państwach członkowskich nie jest wymagana licencja na międzynarodowy przewóz osób pojazdami do dziewięciu osób łącznie z kierowcą (rozp. 1073/2009).

Adam Janus, ekspert z zakresu transportu

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 38827 )
Array ( [docId] => 38827 )

Array ( [docId] => 38827 )