Jakie dokumenty są potrzebne przy przewozie medycznych odpadów

Data: 28-11-2016 r.

Podczas transportu odpadów medycznych z przychodni i innych placówek ochrony zdrowia kierowca musi mieć przy sobie oraz okazywać na żądanie organu kontroli m.in. dokumenty związane z przewożonym ładunkiem oraz wymagane przy transporcie odpadów.

W krajowym transporcie drogowym odpadów nie ma konkretnego wzoru dokumentu przewozowego. Z tego względu za dokument przewozowy można uznać każdy, z którego wynika:

  • co i w jakiej ilości jest przewożone,

  • kto jest nadawcą oraz odbiorcą odpadów oraz

  • skąd i dokąd przebiega transport.

Takie informacje zawiera karta przekazania odpadu, którą musi sporządzać posiadacz odpadu.

Wolno sporządzić zbiorczą kartę przekazania odpadu. Taka karta obejmuje odpady danego rodzaju przekazywane łącznie w okresie jednego miesiąca kalendarzowego za pośrednictwem jednego przewoźnika. Jeżeli jednak karta przekazania odpadu pełni jednocześnie funkcję dokumentu przewozowego, musi być sporządzana dla każdego transportu odrębnie i musi znajdować się w pojeździe podczas wykonywania przewozu.

Zapamiętaj!

Inaczej zarządzającemu transportem grozi kara administracyjna w wysokości 500 zł za niewyposażenie kierowcy w wymagany dokument oraz 50 zł mandatu karnego dla kierowcy za brak wymaganego dokumentu.

Piotr Kowalski, specjalista z zakresu transportu drogowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 39771 )
Array ( [docId] => 39771 )