Kiedy nie poniesiesz odpowiedzialności za szkody w ładunku

Data: 18-11-2016 r.

Przewoźnik nie jest odpowiedzialny za szkody, jeśli utrata, ubytek lub uszkodzenie albo opóźnienie w przewozie przesyłki powstały z przyczyn występujących po stronie nadawcy lub odbiorcy, niewywołanych jego winą, z właściwości towaru albo wskutek siły wyższej.

Przepisy łagodzą odpowiedzialność przewoźnika za szkodę w ładunku, ale równocześnie przerzucają na niego odpowiedzialność za udowodnienie wystąpienia którejkolwiek z tych okoliczności. Jeśli wobec tego poszkodowany udowodni szkodę, to przewoźnik musi udowodnić, że za nią nie odpowiada. Przewoźnicy często zapominają albo nie wiedzą, w jaki sposób mogą uniknąć odpowiedzialności.

Przyczyny występujące po stronie nadawcy lub odbiorcy również nie muszą wynikać z jego winy. Przewoźnik nie musi więc udowadniać winy swojego kontrahenta. Ważne, aby potrafił wykazać, że sam nie ponosi winy w wywołaniu tych przyczyn. Na przykład, jeśli nadawca nieprawidłowo rozmieścił towar w naczepie, wskutek czego się uszkodził, przewoźnik nie będzie odpowiadał za szkodę, jeśli udowodni, że o tym nie wiedział. Jeżeli natomiast wiedział i mimo to rozpoczął przewóz, będzie ponosił winę i w związku z tym odpowie za szkodę. Właściwość towaru dotyczy natomiast cech fizykochemicznych i biologicznych zachodzących w przesyłce, właściwych dla danego rodzaju towaru.

Z kolei siła wyższa to zjawiska nadzwyczajne, niemożliwe do zapobieżenia, niedające się przewidzieć i niezależne od działania samego przedsiębiorstwa. Będą to zatem wszelkie klęski żywiołowe lub wojny czy zamieszki albo zamknięcie granic bądź objęcie jakiegoś obszaru kwarantanną. Siłą wyższą nie będzie natomiast zasłabnięcie kierowcy lub problemy techniczne pojazdu, które doprowadzają do wypadku.

Cezary Młotek, radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa transportowego z Kancelarii Radcy Prawnego Cezary Młotek

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 39738 )
Array ( [docId] => 39738 )

Array ( [docId] => 39738 )