Kary za złą obsługę pasażerów

Autor: Adam Hrycak
Data: 07-07-2014 r.

Przewoźnik oraz zarządca dworca mogą zostać surowo ukarani, gdy naruszą prawa pasażera w przewozach regularnych. Kary będą nakładane, gdy pasażerowi nie zostanie udzielona informacja o kursie albo gdy nikt nie pomoże mu przy wsiadaniu lub wysiadaniu.

Kolejna nowelizacja ustawy o transporcie drogowym ma na celu wykonanie postanowień unijnego rozporządzenia dotyczącego praw pasażerów autobusów i autokarów. Zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2017 r.

Prawo do skargi

Jeżeli przewoźnik naruszy prawa pasażera, czyli m.in.:

  • nie udzieli na jego prośbę informacji o kursie,

  • nie pomoże pasażerowi przy wejściu lub opuszczeniu pojazdu podczas przerw w podróży (jeśli na pokładzie pojazdu jest inny personel poza kierowcą),

  • bezpodstawne nie uwzględni rezerwacji,

Termin na złożenie skargi wynosi 3 miesiące od dnia, w którym przewóz został wykonany lub w którym powinien zostać wykonany. W takiej sytuacji przewoźnik musi w ciągu miesiąca od dnia wpłynięcia skargi powiadomić pasażera, że jego skarga została uznana, oddalona lub jest nadal rozpatrywana. Termin, w którym ma zostać udzielona ostateczna odpowiedź, nie może przekroczyć 3 miesięcy.

Projekt ustawy przewiduje, że gdy skarga pasażera nie zostanie uwzględniona albo nie uzyska on odpowiedzi w terminie 3 miesięcy, może wnieść skargę na przewoźnika do:

Pasażer będzie mógł również wnieść skargę na podmiot zarządzający dworcem, jeśli osobom niepełnosprawnym i o ograniczonej sprawności ruchowej nie zostanie zapewniona na dworcu pomoc przy:

  • załadunku i odbiorze bagażu,

  • wejściu do pojazdu,

  • zajęciu miejsca siedzącego,

  • opuszczeniu pojazdu,

  • przewożeniu psa przewodnika.

Gdy organ stwierdzi, że przewoźnik lub podmiot zarządzający dworcem naruszyli przepisy, dostaną karę w wysokości do 30.000 zł. Projekt ustawy nie zakłada niestety możliwości odstąpienia od kary, gdy ukarany dobrowolnie usunie naruszenie.

Kara nie będzie nakładana, jeżeli od dnia popełnienia czynu upłynęło 5 lat. Jeśli w ciągu 5 lat od wydania ostatecznej decyzji o nałożeniu kary nie uda się jej wyegzekwować, kara będzie się przedawniała.

Źródło:

projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym i niektórych innych ustaw w konsultacjach międzyresortowych.

Adam Hrycak, prawnik, specjalista z zakresu transportu drogowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 35254 )
Array ( [docId] => 35254 )

Array ( [docId] => 35254 )