Ograniczenia ruchu ciężarówek w maju

Data: 28-04-2015 r.

W dniach 30 kwietnia, 1, 2 i 3 maja 2015 r. w związku z nadchodzącymi świętami w Polsce będą obowiązywały zakazy ruchu dla pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej12 ton w określonych godzinach.

Ograniczenia ruchu dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej12 ton zaczynają się:

 • 30 kwietnia 2015 r. w godzinach 18.00−22.00,

 • 1 maja 2015 r. w godzinach 8.00− 22.00,

 • 2 maja w godzinach 18.00−22.00,

 • 3 maja w godzinach 8.00−22.00.

Zakazy jazdy nie dotyczą:

 1. pojazdów Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Granicznej, Służby Celnej, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Biura Ochrony Rządu, pogotowia technicznego, jednostek ochrony przeciwpożarowej, jednostek ratownictwa chemicznego oraz jednostek służb ochrony radiologicznej i ochrony przed skażeniami.

 2. Pojazdów biorących udział w:

 • akcjach ratowniczych,

 • akcjach humanitarnych,

 • usuwaniu skutków klęsk żywiołowych,

 • usuwaniu awarii.

 1. Pojazdów używanych:

 • przy budowie dróg i mostów oraz przy ich utrzymaniu,

 • do przewozu żywych zwierząt,

 • dla potrzeb skupu mleka, zbóż lub zwierząt,

 • dla potrzeb bezpośredniego zaopatrzenia statków morskich w paliwo, materiały olejowe, olej smarowy, części zamienne oraz wodę pitną,

 • do przewozu sprzętu transmisyjnego stacji radiowych i telewizyjnych,

 • do przewozu sprzętu dla obsługi imprez masowych, w związku z organizacją tych imprez,

 • do przewozu prasy stanowiącej znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej,

 • do przewozu lekarstw i środków medycznych,

 • do przewozu przesyłek w ramach działalności pocztowej stanowiących znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej,

 • w związku z niezbędnym utrzymaniem ciągłości cyklu produkcyjnego lub świadczenia usług przedsiębiorstwa pracującego w ruchu ciągłym,

 • do przewozu towarów niebezpiecznych w ilościach, dla których wymagane jest oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej,

 • do przewozu artykułów szybko psujących się i środków spożywczych, określonych w załączniku do rozporządzenia, stanowiących znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej,

 • do przewozu betonu oraz pomp do jego tłoczenia,

 • do przewozu odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych,

 • do przewozu towarów wyładowanych z wagonów na stacji kolejowej, w promieniu 50 km od tej stacji,

 • w transporcie kombinowanym,

 • dla potrzeb bezpłatnych medycznych badań profilaktycznych.

 1. Pojazdów wolnobieżnych używanych do prac rolnych i ciągników rolniczych.

 2. Pojazdów powracających z zagranicy w celu zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. Pojazdów, które wjechały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza terminami lub godzinami obowiązywania zakazu, w odległości do 50 km od miejsca przekroczenia granicy, oraz oczekujących na granicy na wyjazd z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Krzysztof Luberek, ekspert w zakresie transportu drogowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 37059 )
Array ( [docId] => 37059 )

Array ( [docId] => 37059 )