Warunki przewozu ADR

Data: 17-04-2015 r.

Kierowca przewożący ADR-y ma obowiązek mieć przy sobie stosowne zaświadczenie na przewóz towarów niebezpiecznych zgodnie z umową europejską ADR oraz inne potrzebne dokumenty. Pojazd przewożący ADR musi być dobrze oznakowany, a przewożony towar prawidłowo zabezpieczony.

Przewóz towarów niebezpiecznych jest obwarowany wieloma warunkami. Kierowca musi mieć przede wszystkim zaświadczenie na przewóz towarów niebezpiecznych. Ma ono potwierdzać, że przeszedł kurs i zdał egzamin w zakresie wymagań, które powinny być spełnione podczas przewozu towarów niebezpiecznych. Ponadto powinien mieć dokument przewozowy, stosowne instrukcje bezpieczeństwa, wyposażenie ochronne oraz urządzenia przeciwpożarowe (gaśnice). Samochód przewożący taki ładunek powinien być odpowiednio oznakowany tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej.

Towary niebezpieczne muszą być właściwie opakowane, zgodnie z zaleceniami umowy europejskiej ADR. Muszą posiadać stosowne oznaczenia nalepkami ostrzegawczymi sygnalizującymi zagrożenie stwarzane przez ten towar. Dodatkowo ładunek należy prawidłowo zabezpieczyć przed zmianą położenia podczas przewozu, żeby uniknąć ewentualnego zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Jeśli podczas kontroli drogowej okaże się, że przewóz towarów niebezpiecznych nie spełnia tych wszystkich warunków, inspektorzy mogą wydać kierowcy zakaz dalszej jazdy i nakazać mu dostosowanie się do obowiązujących przepisów. Wobec przewoźnika natomiast zostanie wszczęte postępowanie administracyjne za stwierdzone naruszenia.

Krzysztof Luberek, specjalista z zakresu transportu drogowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 36966 )
Array ( [docId] => 36966 )

Array ( [docId] => 36966 )