Prawa niepełnosprawnych pasażerów

Data: 10-04-2015 r.

Obowiązuje już nowelizacja ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw, która przewiduje przystosowanie największych dworców autobusowych w kraju do udzielania pomocy niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej. Za nieprzestrzeganie przepisów grożą wysokie kary.

Nowe przepisy weszły w życie 4 kwietnia 2015 r. Terminalami, na których niepełnosprawni będą mogli liczyć na pomoc, mają być dworce znajdujące się w miastach powyżej 50 tys. mieszkańców, których właścicielem lub większościowym współwłaścicielem są samorządy i z których rocznie odjeżdża ponad pół miliona pasażerów. Pieniądze na ich dostosowanie mają pochodzić z opłat pobieranych przez samorządy od operatorów terminali i przewoźników. Maksymalna opłata za jedno zatrzymanie autobusu na dworcu ma wynosić 2 zł, a wcześniej było to 1 zł. Pozostałe dworce też mogą wprowadzić pomoc dla niepełnosprawnych, ale koszty niezbędnych zmian poniosą ich właściciele.  

Nowe przepisy przewidują, że za nieprzestrzeganie rozporządzenia mają grozić kary pieniężne nawet do 30.000 zł. Mają być one nakładane w postępowaniach wszczynanych zarówno na wniosek poszkodowanego pasażera, jak i w postępowaniach inicjowanych z urzędu. Odpowiedzialność przewoźnika za naruszenie przedawni się po upływie 5 lat od dnia jego popełnienia. W takim samym terminie przedawni się egzekucja kary już nałożonej – termin będzie się liczył od dnia wydania ostatecznej decyzji o nałożeniu kary.

Nowelizacja ustawy wdraża rozporządzenie unijne nr 181 z 2011 roku dotyczące praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym. Obowiązuje ono od 1 marca 2013 r. i dotyczy regularnych przewozów na trasach dłuższych niż 250 km oraz, jeśli miejsce, w którym pasażerowie wchodzą do pojazdu lub z niego wysiadają, znajduje się na terytorium państwa UE.

Elżbieta Jurewicz, ekspert w dziedzinie prawa transportowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 36902 )
Array ( [docId] => 36902 )