Pojazdy o dmc do 3,5 t będą zwolnione z opłat drogowych

Autor: Adam Hrycak
Data: 27-09-2014 r.

Pojazdy wykonujące usługi w obszarze autostrad oraz dbające o ich stan nie będą musiały płacić za poruszanie się po nich. Warunkiem zwolnienia z opłat drogowych będzie masa całkowita nieprzekraczająca 3,5 ton.

Zgodnie z projektem zmian z opłat zwolnione będą pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t:

  • należące do podmiotów wykonujących usługi w pasie autostrady oraz osób przez nie zatrudnionych − chodziło o obsługiwanie miejsc obsługi podróżnych (MOP), stacji benzynowych i lokali gastronomicznych,

  • wykorzystywane przez podmioty prawne i fizyczne do wykonywania usług infrastrukturalnych na autostradzie (np. napraw, remontów, czynności koniecznych dla utrzymania autostrady w dobrym stanie technicznym).

W początkowej wersji projektu nie określono żadnego ograniczenia dmc dla tej drugiej grupy pojazdów. Zwolnienie miało więc objąć również pojazdy o dmc znacznie większej niż 3,5 t. Jednak takie rozwiązanie okazało się niezgodne z prawem unijnym. Konieczne było więc wprowadzenie autopoprawki do projektu, zgodnie z którą zwolnieniem zostaną objęte wyłącznie pojazdy o dmc do 3,5 t.

Pozostała część projektu nie uległa zmianie. W przypadku pierwszej grupy pojazdów podstawą do zwolnienia z opłat będzie umowa z operatorem danego odcinka autostrady na obsługę jej infrastruktury. Jeżeli chodzi o pojazdy należące do drugiej grupy, trzeba będzie zawrzeć umowę z zarządcą danego odcinka autostrady i uzyskać dokument potwierdzający prawo do zwolnienia. Darmowe przejazdy będą w tym przypadku ograniczone do maksymalnie dwóch wjazdów i wyjazdów z autostrady w miejscu leżącym najbliżej miejsca zamieszkania i wykonywanej pracy.

Źródło:

projekt ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz krajowym funduszu drogowym, skierowany do I czytania w Komisji Infrastruktury.

Adam Hrycak, prawnik, specjalista z zakresu transportu drogowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 35778 )
Array ( [docId] => 35778 )