Powtórne ważenie pojazdu podczas kontroli

Data: 23-09-2014 r.

Jeżeli w trakcie ważenia pojazdu kierowca uzna, że kontrolujący naruszył przepisy, może wnioskować o ponowne ważenie. Nie musi też podpisywać protokołu kontroli, jeżeli jego zdaniem ważenie pojazdu wykonano niezgodnie z prawem. Będzie to cennym dowodem w sądzie.

Kontrolujący nie może odmówić ponownego ważenia pojazdu ponieważ odmowa skutkuje naruszeniem praw kontrolowanego i może stanowić przesłankę do umorzenia postępowania. Kierowca z kolei nie ma prawa przemieścić ładunku i wówczas żądać kolejnego pomiaru, ponieważ stan faktyczny z chwili zatrzymania pojazdu jest podstawą wszelkich rozstrzygnięć.

Sposobem na zakwestionowanie wyników ważenia jest możliwość wniesienia uwag dotyczących ważenia do protokołu kontroli. Kierowca ma również prawo odmówić podpisania protokołu. Wniesione uwagi kontrolujący musi rozpatrzeć w trakcie wydawania decyzji o nałożeniu kary. Brak podpisu kierowcy na protokole nie ma znaczenia przy wydawaniu rozstrzygnięcia bowiem nie powoduje nieważności kontroli. Jednak okoliczność ta może być wykorzystana w trakcie postępowania odwoławczego lub też przed sądem administracyjnym. Przedsiębiorca bowiem będzie mógł wykorzystać wszelkie środki prawne w celu podważenia wyników kontroli w przypadku niekorzystnego rozstrzygnięcia.

Wskazówki dla kontrolowanego

Podczas kontroli i ważenia pojazdów kierowca ma prawo:

• zapoznać się z dokumentacją wag (świadectwo legalizacji) oraz punktu ważeniowego;
• zapoznać się z numerami fabrycznymi wag oraz porównać je z świadectwami legalizacji i z wisem w protokole kontroli;
• być poinformowany o procedurze ważenia jak również prawach i obowiązkach kontrolowanego;
• zapoznać się z wynikami ważenia pojazdu lub poszczególnych osi na wyświetlaczu wagi.

Adam Gorgol, ekspert w dziedzinie prawa transportowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 35761 )
Array ( [docId] => 35761 )

Array ( [docId] => 35761 )