Zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne w przewozach pomocniczych

Autor: Roman Kozub
Data: 08-07-2014 r.

Jeżeli pojazd o masie 12 t będzie używany pomocniczo w działalności gospodarczej, przedsiębiorca musi posiadać zaświadczenie na przewozy na potrzeby własne. Trzeba się po nie zwrócić do starostwa powiatowego.

Przedsiębiorca, który chce wykonywać przewozy pojazdem o DMC 12 t pomocniczo w swojej działalności, musi to zgłosić do starostwa powiatowego lub urzędu miasta w przypadku miast-powiatów. Jeżeli nie jest właścicielem tego pojazdu,powinien posiadać tytuł prawny do dysponowania nim (umowę użyczenia, leasingu, dzierżawy itd.).

Jaki dokument

Starostwo wydaje zaświadczenie na przewozy na potrzeby własne. Załączana jest do niego taka liczba wypisów, ile pojazdów zgłosi przedsiębiorca. Wypis z zaświadczenia zawsze musi znajdować się w pojeździe. Wydanie tego dokumentu kosztuje 500 zł + 100 zł za każdy zgłoszony pojazd (w tym przypadku przedsiębiorca zapłaci 600 zł). Zaświadczenie jest bezterminowe. Kara za jego brak wynosi aż 8.000 zł.

Zaświadczenie na przewozy własne nie uprawnia do świadczenia usług transportowych, lecz jedynie do przewozów w ramach swojej działalności.

Kto kieruje

Pojazdem może kierować wyłącznie przedsiębiorca lub jego pracownik. Jest to niezbędny warunek, żeby przewóz został uznany za przewóz na potrzeby własne. Ustawowe warunki są następujące:

  • pojazdy używane do przewozu są prowadzone przez przedsiębiorcę lub jego pracowników,

  • przedsiębiorca legitymuje się tytułem prawnym do dysponowania pojazdami,

  • w przypadku przejazdu pojazdu załadowanego − rzeczy przewożone są własnością przedsiębiorcy lub zostały przez niego sprzedane, kupione, wynajęte, wydzierżawione, wyprodukowane, wydobyte, przetworzone lub naprawione albo celem przejazdu jest przewóz osób lub rzeczy z przedsiębiorstwa lub do przedsiębiorstwa na jego własne potrzeby, a także przewóz pracowników i ich rodzin,

  • nie jest przewozem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie usług turystycznych.

Co jeszcze potrzebne

W przypadku przewozów drogowych wykonywanych pojazdem o dmc 12 t należy używać tachografu i przestrzegać norm czasu pracy dla kierowców. Kontroli drogowej przeprowadzanej przez Inspekcję Transportu Drogowego podlega ostatnie 29 dni kalendarzowych. Wykresówki lub dane cyfrowe – w przypadku tachografu cyfrowego – oraz zaświadczenia o nieprowadzeniu w poszczególnych dniach należy zawsze mieć przy sobie na wypadek kontroli. W siedzibie firmy trzeba je przechowywać przez 12 miesięcy.

Roman Kozub, prawnik, były pracownik instytucji kontrolnej, pełnomocnik renomowanych firm transportowych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 35275 )
Array ( [docId] => 35275 )

Array ( [docId] => 35275 )