Przetarg na usługi transportowe

Autor: Wioleta Szczygielska
Data: 15-04-2014 r.

W przetargu nie zawsze wygrywa tańsza oferta. Przewoźnik, który złożył droższą ofertę, też może wygrać pod warunkiem, że przynajmniej w jednej ze złożonych ofert podano niższą cenę niż zakładana przez zamawiającego.

Zamawiający usługę transportową musi określić wartość przedmiotu zamówienia, a więc obliczoną przez niego kwotę, za którą można wykonać przewóz. Do chwili otwarcia ofert zamawiający podaje kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Ta kwota nie jest ani wartością przedmiotu zamówienia, ani też maksymalną kwotą, na którą stać zamawiającego.

Zamawiający może unieważnić przetarg dopiero wtedy, gdy w żadnej z ofert nie podano ceny poniżej kwoty, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania.

Jeśli zaś przynajmniej jedna z ofert opiewa na kwotę niższą od przeznaczonej na realizację zadania, a zamawiający faktycznie dysponuje większymi środkami finansowymi niż te, które podał przed otwarciem ofert, może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, nawet gdy cena podana w tej ofercie wykracza poza założoną kwotę maksymalną.

Równie dobrze zamawiający może unieważnić przetarg, jeśli uzna, że na transport nie może przeznaczyć środków wyższych niż deklarowane. Oferta z kwotą wyższą niż założona przez zamawiającego może zostać wybrana, jeśli zamawiający jest w stanie przeznaczyć na realizację zadania kwotę podaną w ofercie, która uplasowała się na drugim miejscu.

Wioleta Szczygielska, prawnik, specjalista do spraw prawa pracy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 34675 )
Array ( [docId] => 34675 )

Array ( [docId] => 34675 )