Przewożenie środków spożywczych

Data: 29-09-2013 r.

Przewóz środków spożywczych luzem nie chroni ich przed zanieczyszczeniem, nawet gdy skrzynia ładunkowa zostanie wyłożona folią. Lekarz weterynarii ma prawo wtedy nie zarejestrować podmiotu w rejestrze uprawnionych do przewozu.

Transport środków spożywczych przeznaczonych do produkcji żelatyny musi być przeprowadzany właściwymi środkami transportu w odpowiednich warunkach czystości. W trakcie transportu, dostawy, w punkcie skupu, garbarni i w zakładzie przetwórczym żelatyny surowcowi musi towarzyszyć dokument handlowy zgodny z wzorem. Surowiec musi być transportowany i składowany w stanie schłodzonym lub zamrożonym, chyba że zostanie przetworzony w ciągu 24 godzin od rozpoczęcia transportu. Przewożenie tego towaru luzem w wywrotce nie zapewni takich warunków.

Transportery używane do przewozu środków spożywczych muszą być utrzymywane w czystości, w dobrym stanie i kondycji technicznej, aby chronić środki spożywcze przed zanieczyszczeniem. Muszą również, być tak zaprojektowane i skonstruowane, by umożliwić właściwe czyszczenie lub dezynfekcję. Pojemniki w pojazdach lub kontenerach nie mogą być używane do transportowania niczego poza środkami spożywczymi, jeśli mogłoby to prowadzić do zabrudzenia.

Duże ilości środków spożywczych w postaci płynu, granulatu lub proszku muszą być transportowane w pojemnikach przeznaczonych do transportu środków spożywczych. Takie kontenery muszą być oznaczone w widoczny sposób, w jednym lub w kilku językach unijnych, żeby było wiadomo, że służą do transportu żywności. lub muszą być oznaczone „tylko dla środków spożywczych”.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 32268 )
Array ( [docId] => 32268 )

Array ( [docId] => 32268 )