Przewozy międzynarodowe na potrzeby własne – wymagane dokumenty

Autor: Ewa Matejczyk
Data: 14-11-2014 r.

Jeśli polski przedsiębiorca świadczy usługi pomocy drogowej także za granicą, musi posiadać międzynarodowe zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne. Zastąpić je może tylko międzynarodowa licencja na transport drogowy.

Do przewozów drogowych wykonywanych w ramach usuwania skutków awarii lub wypadków pojazdami pomocy drogowej stosuje się przepisy ustawy o transporcie drogowym dotyczące niezarobkowego przewozu drogowego. Przedsiębiorca może wykonywać taki przewóz tylko po uzyskaniu zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne.

Kierunek przewozu

W zależności od zasięgu tych przewozów wymagane jest zaświadczenie na krajowy lub międzynarodowy przewóz na potrzeby własne. Wydaje je odpowiedni starosta lub Główny Inspektor Transportu Drogowego. Jedynie podmioty mające uprawnienia do wykonywania transportu drogowego są zwolnione z obowiązku uzyskania tego zaświadczenia. Jednak licencja na krajowy transport drogowy uprawnia do wykonywania przewozu wyłącznie na obszarze Polski.

Zatem do wykonywania przewozów międzynarodowych na potrzeby własne uprawnia stosowne zaświadczenie na przewozy międzynarodowe lub licencja na transport międzynarodowy.

Wysoka kara

Jeżeli podczas kontroli okazano wypis z licencji na krajowy transport drogowy, służby kontrolne słusznie uznały to za niewystarczające i stwierdziły, że przewóz odbywa się bez wymaganego zaświadczenia na przewóz na potrzeby własne. To naruszenie jest sankcjonowane karą w wysokości 8.000 zł.

Ewa Matejczyk, prawnik specjalizujący się w przepisach transportowych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 36038 )
Array ( [docId] => 36038 )