Rejestr firm transportowych – kto będzie miał dostęp do Twoich danych?

Autor: Adam Hrycak
Data: 09-06-2017 r.

Elektroniczny rejestr przewoźników zostanie uruchomiony 30 listopada 2017 r. Będą w nim dostępne dane o firmach transportowych oraz zatrudnionych w nich osobach. Sprawdź, czego można się będzie o Tobie dowiedzieć.

Sejm przegłosował zmiany w ustawie o transporcie drogowym, które przewidują utworzenie elektronicznego rejestru firm transportowych. Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego będzie prowadzony przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Zostanie utworzony z rejestrów funkcjonujących dziś w GITD oraz ewidencji przewoźników drogowych prowadzonych w starostwach i miastach na prawach powiatu.

Co będzie w rejestrze

 

Rejestr ma się składa

z trzech ewidencji:

 1. Przedsiębiorców, którzy mają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

 2. Poważnych naruszeń przepisów dotyczących obowiązków lub warunków przewozów drogowych, o których mowa w art. 6 ust. 3 rozporządzenia nr 1071/2009.

 3. Osób, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi, do czasu przywrócenia dobrej reputacji zgodnie z art. 6 ust. 3 tego rozporządzenia.

Rejestr ma być połączony z takimi samymi rejestrami prowadzonymi w innych państwach członkowskich Unii. Dzięki temu służby we wszystkich krajach będą miały dostęp do zamieszczonych w nim informacji. Będą mogły np. sprawdzić, za jakie naruszenia przepisów był ukarany przedsiębiorca za granicą.

Kto będzie miał dostęp

Ewidencja przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, będzie publicznie dostępna. Niedostępne będą wyłącznie daty i miejsca urodzenia oraz adresy zamieszkania przedsiębiorców i zarządzających transportem. Każdy będzie mógł więc sprawdzić, ile firma ma pojazdów objętych zezwoleniem na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, kiedy przewoźnikowi zawieszono licencję wspólnotową, dlaczego ją cofnięto itp.

Informacje z ewidencji poważnych naruszeń oraz osób, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi, będą udostępniane tylko w niezbędnym zakresie i wyłącznie upoważnionym organom. Będą to:

 • starostowie,

 • wojewódzcy inspektorzy transportu drogowego,

 • wojewódzcy komendantów policji,

 • komendant główny Straży Granicznej,

 • komendanci oddziałów Straży Granicznej,

 • dyrektorzy izb celnych,

 • Główny Inspektor Pracy,

 • zarządcy dróg,

 • sądy oraz

 • szef ABW.

Oczywiście z danymi zgromadzonymi w tych ewidencjach będzie mogła się zapoznać także osoba, której dotyczą.

Obowiązek stworzenia rejestru przewiduje rozporządzenie nr 1071/2009. Rejestry na podstawie przepisów tego rozporządzenia miały zostać wdrożone we wszystkich krajach Unii Europejskiej do 31 grudnia 2012 r. Polska nie wywiązała się z tego zobowiązania, co potwierdził wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 5 października 2016 r. Jeżeli polskie władze nie pospieszą się z przyjęciem przepisów o utworzeniu rejestru, w kolejnym wyroku TSUE będzie mógł nałożyć na Polskę karę.

Więcej na temat rejestru firm transportowych dowiesz się z magazynu "Kierowca w firmie" oraz portalu Transport-expert.pl.

Etap legislacyjny:

 • ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym – uchwalona przez Sejm, przekazana do Senatu.

Adam Hrycak, prawnik, specjalista z zakresu transportu drogowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 40457 )
Array ( [docId] => 40457 )