Kiedy możesz stracić dobrą reputację

Autor: Adam Hrycak
Data: 13-12-2016 r.

15 grudnia 2016 r. wchodzą w życie nowe przepisy ustawy o transporcie drogowym. Zmienią się m.in. zasady dotyczące utraty dobrej reputacji. Sprawdź, kiedy przewoźnik albo zarządzający transportem mogą utracić dobrą reputację, a więc uprawnienia do wykonywania zawodu.

Utrata dobrej reputacji będzie Ci groziła gdy organ, który wydał zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, dokona kontroli warunków wykonywania transportu w Twojej firmie. Sprawdzi, czy:

 
  1. liczba stwierdzonych naruszeń jest nieznaczna w stosunku do liczby kierowców zatrudnionych przez przedsiębiorcę bądź będących w jego  dyspozycji oraz skali prowadzonych operacji transportowych,

  2. jest możliwość poprawienia sytuacji w przedsiębiorstwie, w tym czy podjęto działania w celu wdrożenia właściwej dyscypliny pracy lub wprowadzono procedury zapobiegające powstawaniu naruszeń obowiązków lub warunków przewozu drogowego,

  3. istnieje interes społeczny w kontynuacji działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, w szczególności czy cofnięcie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego spowodowałoby w znaczący sposób wzrost poziomu bezrobocia w miejscowości, gminie lub regionie.

Po zakończeniu postępowania kontrolnego organ wyda decyzję o utracie dobrej reputacji bądź o jej zachowaniu. Zdecyduje o utracie dobrej reputacji, jeśli uzna, że będzie to stanowiło proporcjonalną reakcję na popełnione naruszenie. Jeżeli natomiast stwierdzi, że byłaby to reakcja nieproporcjonalna, rozstrzygnie, że dobra reputacja nie została naruszona.

Gdy organ wyda decyzję o utracie dobrej reputacji, zawiesi zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Adam Hrycak, prawnik, specjalista z zakresu transportu drogowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 39830 )
Array ( [docId] => 39830 )