Zaświadczenie na przewozy na potrzeby własne musi być w aucie

Data: 10-04-2013 r.

Nawet jeśli przewoźnik posiada zaświadczenie na przewozy na potrzeby własne, otrzyma karę, jeżeli nie da go kierowcy. Zaświadczenia tego nie można dostarczyć po zakończonej kontroli − taki wyrok wydał wojewódzki sąd administracyjny.

Podczas kontroli kierowca nie okazał wypisu z zaświadczenia na wykonywanie przewozu na potrzeby własne. Nie posiadał dokumentu, ponieważ przedsiębiorca również go nie miał. W związku z tym ITD nałożyła na przewoźnika karę 8.000 zł.

Ukarany odwołał się od kary. Stwierdził, że posiadał zaświadczenie i przedłożył je wojewódzkiemu inspektoratowi transportu drogowego (WITD). Fakty jednak wyglądały inaczej. Kierowca nie okazał wymaganego zaświadczenia podczas rannej kontroli. Natomiast okazało się, że przedsiębiorca złożył wniosek o wydanie dokumentu tego samego dnia po południu. Odebrał je pięć dni później i złożył do WITD. Jednak w chwili kontroli nie miał wymaganego zaświadczenia, więc kara została utrzymana.

Przedsiębiorca złożył skargę do sądu administracyjnego. Nie zgodził się z tym, że zaświadczenie zostało przez niego odebrane po dacie kontroli. Podkreślił, że decydujące znaczenie ma fakt wydania dokumentu z tą samą datą, w której odbyła się kontrola. Nie oznaczono na nim godziny wydania i dlatego należy przyjąć, że obejmowało cały ten dzień. Przewoźnik posiadał więc zaświadczenie na dzień kontroli i nie miało to znaczenia, że odebrał je ze starostwa pięć dni później.

 

Sąd przyznał przedsiębiorcy rację tylko częściowo. Uznał, że skoro dokument został wydany w dniu kontroli i taka widnieje na nim data, to obowiązywał w tym dniu. Jednak zauważył też, że z art. 87 ust. 2 ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym wynika, iż kierowca powinien mieć wypis z zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne przy sobie i okazywać na żądanie. Ten warunek nie został spełniony. Dostarczenie tego dokumentu później jest bezskuteczne, tym bardziej, jeśli zostało to zrobione po zakończeniu kontroli.

Źródło: wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z 28 grudnia 2012 r., sygn. akt II SA/Go 843/12.

Michał Petranik, starszy asystent sędziego w WSA w Warszawie, specjalista z zakresu transportu drogowego


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 32231 )
Array ( [docId] => 32231 )